Брой 73 (330), 12-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Социалният диалог в Европа е подложен на натиск, според нов доклад на ЕК


Настоящата икономическа криза е сериозно предизвикателство за диалога между представители на работниците и работодателите и правителствата съгласно доклад, публикуван днес от Европейската комисия. Докладът показва, че последните правителствени реформи не винаги са били придружавани от напълно ефективен социален диалог, което е довело до все по-конфликтни индустриални отношения в Европа.

Участието на представители на работниците и работодателите („социалните партньори“) в правителствените реформи е от първостепенно значение, тъй като решенията, намерени чрез социален диалог, обикновено са по-широко приети в обществото, по-лесно се прилагат на практика и по-рядко водят до възникване на конфликти. Затова споразуменията, постигнати с участието на социалните партньори, спомагат за осигуряване на дългосрочна устойчивост на икономическите и социалните реформи. Добре структурираният социален диалог може ефективно да допринесе за икономическата стабилност на Европа. В действителност в страните, в които социалният диалог е обичайна практика и институциите на индустриалните отношения са силни, обикновено икономическото и социалното положение е по-устойчиво и напрежението е по-малко. Потенциалът за решаване на проблеми, който социалният диалог има, може да помогне за преодоляване на настоящата криза. Новият доклад илюстрира как резултатите, постигнати от европейския социален диалог, могат подобрят трудовия живот на европейците, например в областите на здравеопазването, безопасността и условията на труд.

В контекста на съкращаването на държавните разходи в много държави членки в доклада се набляга на индустриалните отношения в публичния сектор: публичната администрация, образованието и здравеопазването. Правителствата дават предимство на повишаването на ефективността при преструктурирането на публичния сектор. В някои страни този процес се извършва с по-балансиран подход и ограничени конфликти, като се запазва обхватът на решенията, намерени чрез колективно договаряне между профсъюзите и публичния сектор. В други страни избраните методи за изпълнение на решенията често изключват социалния диалог. Тази тенденция не се ограничава само до държавите, получаващи финансова помощ от ЕС и Международния валутен фонд. В резултат на това в много държави членки увеличаването на данъците и съкращаването на държавните разходи предизвикаха вълна от индустриални конфликти и подчертаха спорния характер на някои от мерките за реформа, които не са били обект на социален диалог.

Централна и Източна Европа

В доклада също така се анализира задълбочено състоянието на социалния диалог в Централна и Източна Европа. Въпреки че между страните в региона има големи различия, всички те, с изключение на Словения, имат слаби и разединени институции на индустриалните отношения. Всъщност някои реформи действително не позволяват участието на социалните партньори при провеждането на промени. Докладът показва, че възраждането на националните системи на индустриални отношения с цел да се насърчи и да се възстанови консенсусът е от основно значение за осигуряване на дългосрочна устойчивост на текущите икономически и социални реформи.

За повече информация  MEMO/13/325

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с германска икономическа делегация
Делегацията е на посещение у нас във връзка с 20-годишния юбилей на немската икономика в България Още
БТПП обяви процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки“
80% от работата в строителния бранш идва от търгове, а 90% от тях са по европрограмите Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът на България за ЕС през януари се увеличава с 16.8%
Основни търговски партньори са Германия, Италия и Гърция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Свързан е с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с измененията в ЗДДС, в сила от 8 март 2013 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
112 договора в енергетиката са разсекретени и публикувани на сайта на МИЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалният диалог в Европа е подложен на натиск, според нов доклад на ЕК
Потенциалът за решаване на проблеми, който социалният диалог има, може да помогне за преодоляване на настоящата криза Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Екофорум за Югоизточна Европа – управление на отпадъци, рециклиране, енергийна ефективност, зелена енергия и интелигентни сгради
29-31 май 2013 г., София, Интер Експо Център, организатор Виа Експо Още