Брой 243 (501), 13-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Публикувано е ръководството за участие в програма „Еразъм+“


От 12 декември 2013 г. организациите, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по „Еразъм+“ — новата програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да започнат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства. Новото ръководство за програма „Еразъм+“, съдържащо подробна информация за процедурата за кандидатстване, можете да намерите тук. В програмата могат да участват организации в областта на образованието, обучението, младежта или спорта. Те могат да подават заявления за финансиране онлайн от края на месец януари. Лица на могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със своя университет, колеж или организация, които подават заявлението.

По линия на „Еразъм+“ през 2014 г. ще се предостави финансиране на обща стойност 1,8 милиарда евро с цел:

насърчаване на възможностите за мобилност за студенти, стажанти, учители и работещи в сектора на образованието, млади хора, желаещи да участват в младежки обмен, младежки лидери и доброволци; Крайният срок за подаването на заявления за проекти за мобилност с учебна цел е 17 март 2014 г.

установяване на партньорства или подобряване на вече съществуващи партньорства между институции и организации в сферата на образованието, обучението и младежта и деловия свят; Крайният срок за подаване на заявления е през април 2014 г.

подпомагане на диалога, необходим за провеждането на реформа в системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта, и подкрепа за събирането на данните, нужни за тази цел.

Консорциумите и координиращите организации и групи могат да подават едно-единствено заявление от името на няколко организации.

Освен университети и институции в сферата на обучението, за пръв път ще бъдат финансирани и нови партньорства за иновации: чрез т.нар. „алианси на знанието“ и „секторни алианси на уменията" ще се създава полезно взаимодействие между сферите на образованието и труда, като се дава възможност на висшите учебни заведения, доставчиците на услуги в сектора на обучението и предприятията да насърчават иновациите и предприемачеството и да разработват нови учебни програми с цел преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда.

За повече информация: Ръководство за програма „Еразъм+“ и покана за представяне на предложения

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за реално стимулиране на икономическия растеж и предлага нормативни промени
Предложения за облекчаване дейността на МСП са изпратени на правителството и други институции Още
Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП обявява конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г.
Подаване на предложения - до 17 ч. на 27 януари 2014 г. Още
На 16 декември БТПП открива изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
16 - 22 декември 2013, София, НДК, от 10.00 до 19.30 ч. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Осигурява се база за стартиране на процеса по разработване на системите за управление и контрол на следващия програмен период Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Годишната дефлация за ноември е минус 1.5%
Цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки на месечна база са се понижили най-много Още
Standard&Poor;’s потвърди кредитния рейтинг на България 'BBB/А-2' и промени перспективата от стабилна на отрицателна
Като основен фактор за промяната Агенцията посочва слабите перспективи пред растежа Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикувано е ръководството за участие в програма „Еразъм+“
Наличното финансиране за 2014 г. възлиза на 1,8 милиарда евро Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари CPM MOSCOW 2014
Изискване на организаторите е фирмите-изложители да притежават свой собствен бранд Още