Брой 243 (501), 13-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП обявява конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г.

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП, съвместно с EEN при БТПП, обявява конкурс в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2013 и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2013 г.

Чрез конкурса Съветът по иновации цели да отдаде дължимото на личности и фирми, които със своя професионализъм, иновативност и креативност са дали своя принос през 2013 г. за развитието на българската икономика.

Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в която са включени представители на научните среди и на бизнеса. Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Съвета по иновации и енергийна ефективност.

Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в БТПП през месец февруари 2014 г., в присъствието на представители министерства, университети, браншови организации, предприемачи, медии и др.

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 27 януари 2014 г. на вниманието на Мирослава Маркова – технически секретар на Съвета по иновации при БТПП, е-mаil: m.markova@bcc-bg . Телефон за контакт: 02/8117494.

Приложение:

Покана за участие

Критерии за оценка

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за реално стимулиране на икономическия растеж и предлага нормативни промени
Предложения за облекчаване дейността на МСП са изпратени на правителството и други институции Още
Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП обявява конкурс за иновативен проект и иновативен продукт на 2013 г.
Подаване на предложения - до 17 ч. на 27 януари 2014 г. Още
На 16 декември БТПП открива изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
16 - 22 декември 2013, София, НДК, от 10.00 до 19.30 ч. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Определени са управляващите, сертифициращите и одитните органи по оперативните програми за периода 2014-2020 г.
Осигурява се база за стартиране на процеса по разработване на системите за управление и контрол на следващия програмен период Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Годишната дефлация за ноември е минус 1.5%
Цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки на месечна база са се понижили най-много Още
Standard&Poor;’s потвърди кредитния рейтинг на България 'BBB/А-2' и промени перспективата от стабилна на отрицателна
Като основен фактор за промяната Агенцията посочва слабите перспективи пред растежа Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикувано е ръководството за участие в програма „Еразъм+“
Наличното финансиране за 2014 г. възлиза на 1,8 милиарда евро Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален щанд на Международната специализирана изложба за мода и аксесоари CPM MOSCOW 2014
Изискване на организаторите е фирмите-изложители да притежават свой собствен бранд Още