Брой 92 (97), 14-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Пролетна прогноза за 2012—2013 г.: Европа върви към бавно икономическо възстановяване

След отчетеното свиване на БВП в края на 2011 г. европейската икономика в момента е в умерена рецесия. Това се казва в съобщение на Европейската комисия. Макар несигурността по отношение на икономическите и финансовите перспективи да остава висока, енергичните политически действия и същественият напредък в институционалната рамка на ЕС доведоха до облекчаване на напрежението на финансовите пазари през първите месеци на 2012 г. и до известно стабилизиране на доверието, което се очаква да се засили през прогнозния период. Наред с ускорението на глобалния растеж се предвижда и бавно възстановяване, което ще започне през втората половина на тази година. Като цяло междинната прогноза за 2012 г. от месец февруари бе потвърдена, като се очаква, че реалният БВП в ЕС ще остане в застой, а в еврозоната той ще отбележи спад от –0,3%. За 2013 г. се предвижда растеж от 1,3 % в ЕС и 1,0 % в еврозоната. 

През прогнозния период безработицата вероятно ще запази високите си нива от 10 % в ЕС и 11 % в еврозоната. Очаква се постепенно намаляване на инфлацията, съпроводено от по-слабото въздействието на растящите цени на петрола и увеличението на данъците. Прогнозира се, че фискалната консолидация ще продължи, като през 2013 г. публичният дефицит в ЕС ще спадне до 3,3%, а в еврозоната — до малко под 3%.

Съществуват значителни разлики в икономическата ситуация в отделните държави от ЕС, които са причинени и от продължаващото преодоляване на съществените различия в техните външнополитически позиции и структурни условия, наблюдавани през последните години.

Допълнителна информация:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring/bg_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Повишаване на енергийната ефективност - устойчиво решение срещу нарастващите цени на енергията
Резултати от експресно анкетно проучване Още
Кръгла маса „Цели и същност на еко-етикетирането на текстилните изделия”
Целта е да повиши използването на инструменти и методи за еко-устойчивост на МСП в текстилния сектор Още
Покана за участие в бизнес семинар „Как се прави бизнес в Сингапур и Югоизточна Азия”
Предстои посещение на бизнес делегация до Сингапур през септември т. г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Новият Закон за управление на отпадъците ще бъде приет от парламента в рамките на един месец
Очаква се ЕК да оттегли иска си в Съда на ЕС за неспазване на срока за транспониране на рамковата директива за отпадъците Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пролетна прогноза за 2012—2013 г.: Европа върви към бавно икономическо възстановяване
Очаква се запазване на неравномерния растеж под влияние на различни структурни потребности.... Още