Брой 92 (97), 14-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Повишаване на енергийната ефективност - устойчиво решение срещу нарастващите цени на енергията


БТПП проведе експресно анкетно проучване по искане на bTv сред своите членове на 10 май т.г. във връзка очакванията им за цените на горивата и електроенергията.

Резултатите от проведеното проучване са следните :

Въпрос 1: Сравнение на разходите за енергия през първото тримесечие на 2012 г.
Спрямо първо тримесечие на 2011:

 • При преобладаващата част от членовете на БТПП – 87% енергийните разходи се увеличават през 2012 г. (първо тримесечие);
 • За 9% от фирмите разходите за енергия намаляват през 2012 г.;
 • При 4% няма изменение в този вид разходи.

Спрямо първо тримесечие на 2010 г.:

 • За 96% от фирмите разходите за енергия през 2012 г. бележат увеличение спрямо 2010 г. (първо тримесечие за съответните години)
 • Едва 2% от членовете на БТПП отбелязват, че разходите са им спаднали през първите три месеца на 2012 спрямо 2010.
 • Също 2% отбелязват, че няма промяна в разходите си за енергия.

Въпрос 2: Какви са очакванията за цените на горивата и електроенергията през лятото на 2011г.?

 • Доминиращата част от членовете на БТПП – 38% очакват слабо увеличение на цените на енергийните ресурси през летния сезон;
 • 1/3 (30%) от фирмите имат очаквания за значителни увеличения в цените;
 • 23% от бизнесът е на мнение, че цените ще останат нестабилни, като се изменят и в двете посоки;
 • 7% от отговорилите имат очаквания за спад в цените на енергията;
 • 2% са на мнение, че няма да има промяна в цените на горивата и електроенергията.

Въпрос 3: В случай на увеличение на цените на енергия през лятото на 2012 г., какво смятате да предприемете?

 • Почти половината от фирмите (47%) считат, че ще увеличат цените на стоките и услугите, при нарастване  на цените на енергия;
 • Голяма част от фирмите – 45% смятат да предприемат мерки за повишаване на енергийната си ефективност;
 • 43% от членовете на БТПП считат, че ще намалят печалбата си, заради по-високи цени на енергоносителите;
 • 9% ще търсят други източници на енергия (възобновяеми енергийни източници);
 • 4% са посочили, че ще правят съкращения на персонала или ще ограничат служебните пътувания.

Сумата от отговори надхвърля 100, поради възможност за избор на повече от една алтернатива за действие при увеличение на цените на енергията.

Изводи:

 • При преобладаващата част от фирмите се наблюдава увеличение на енергийните им разходи през 2012 г. спрямо 2011 г. като резултат от растящите цени на енергоносителите;
 • Членовете на БТПП като цяло предвиждат, че през летния сезон на 2012 г. цените на електроенергията и горивата ще се увеличават;
 • Бизнесът ще предприеме действия основно в три насоки спрямо увеличените цени на горивата:
  • ще увеличи цените на продуктите и услугите;
  • ще приложи мерки за повишаване на енергийната ефективност, които все повече започват да се оформят като устойчиво решение срещу нарастващите цени на енергията;
  • ще намали печалбата.
НОВИНИ ОТ БТПП
Повишаване на енергийната ефективност - устойчиво решение срещу нарастващите цени на енергията
Резултати от експресно анкетно проучване Още
Кръгла маса „Цели и същност на еко-етикетирането на текстилните изделия”
Целта е да повиши използването на инструменти и методи за еко-устойчивост на МСП в текстилния сектор Още
Покана за участие в бизнес семинар „Как се прави бизнес в Сингапур и Югоизточна Азия”
Предстои посещение на бизнес делегация до Сингапур през септември т. г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Новият Закон за управление на отпадъците ще бъде приет от парламента в рамките на един месец
Очаква се ЕК да оттегли иска си в Съда на ЕС за неспазване на срока за транспониране на рамковата директива за отпадъците Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пролетна прогноза за 2012—2013 г.: Европа върви към бавно икономическо възстановяване
Очаква се запазване на неравномерния растеж под влияние на различни структурни потребности.... Още