Брой 11 (268), 16-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент е на път да одобри по-строги правила за агенциите за кредитен рейтинг


По-строго регламентиране на работата на агенциите за кредитен рейтинг беше обсъдено от ЕП на 15 януари, а днес Парламентът ще гласува официално позицията си по темата. Замислените промени, по които вече е достигнато съгласие със Съвета, целят да намалят предоверяването на инвеститорите на присъжданите от агенциите рейтинги, да увеличат прозрачността и конкуренцията в сектора и да ограничат риска от потенциални конфликти на интереси.

Защо са нужни новите правила?

Дълговата криза в еврозоната показа , че регулаторната рамка за работата на рейтинговите агенции в Европа не е достатъчна. Понижаването на кредитните рейтинги на някои страни доведе до засилване на спекулациите за разпад на еврозоната и повиши цената на финансирането за правителствата, което ги принуди да свият своите разходи и социални програми, а това засегна много граждани.

Цели на законодателния пакет 

Предлаганите директива и регламент, по които докладчик на Парламента е Леонардо Доменичи (С&Д, Италия), преследват четири основни цели:

•    Намаляване на зависимостта от рейтингите на агенциите  - Кредитните институции и инвестиционните компании ще трябва да разработят вътрешни процедури за оценка на кредитния риск, който поемат. Издателите на структурирани финансови инструменти (които продават ценни книжа, обезпечени със слабо ликвидни активи) ще трябва да поръчат присъждането на рейтинг едновременно от две независими агенции и да сменят агенциите на всеки 4 години

•    Увеличаване на прозрачността и на честотата на публикуваните рейтинги  - Агенциите ще могат да публикуват своите оценки на държавните дългове само в определени периоди от годината. Те ще трябва да обяснят основните фактори, които оказват влияние върху техните оценки, и няма да имат право да отправят изрични препоръки за политиките на държавите-членки.

•    Премахване на потенциални конфликти на интереси  - Дяловите участия на рейтингови агенции в оценявани от тях дружества ще бъдат ограничени. Собствениците на повече от 10% от капитала на рейтинговите агенции няма да имат право да държат 10% или повече от капитала на оценявано дружество. Собствениците на повече от 5% от капитала на рейтингова агенция няма да имат право на собственост върху друга несвързана рейтингова агенция.

•    Носене на повече отговорност от рейтинговите агенции  - Инвеститорите и издателите на дългови инструменти ще имат право да предявяват искове за щети, ако рейтингите са необосновани или увреждат интересите им.

Новите правила ще важат за всички рейтингови агенции, работещи в ЕС.

Инфографика: Какво представлят агенциите за кредитен рейтинг?

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите "Инвеститор на годината"
За седми път бяха отличени най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в България през изминалата година Още
Новоназначеният ръководител на Икономическия отдел към Посолството на Германия на среща в БТПП
Отбелязано бе отличното сътрудничество на Палатата със Съюза на германските търговско-промишлени палати Още
Покана за участие в Бизнес делегация до Виетнам
Делегацията ще придружава Президента Росен Плевнелиев по време на неговото официалното посещение в Социалистическа република Виетнам Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България – Румъния: Покана за набиране на съвместни НИРД проекти в рамките на програма ЕВРОСТАРС
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Информация за откриване на търговско представителство и инвестиране в Китай
Китай се утвърждава като перспективен икономически партньор Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент е на път да одобри по-строги правила за агенциите за кредитен рейтинг
Целта е да се намали предоверяването на инвеститорите на присъжданите от агенциите рейтинги, да увеличат прозрачността и конкуренцията в сектора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен автомобилен и транспортен форум в Санкт Петербург