Брой 95 (100), 17-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ): „Да действаме заедно“


Тазгодишната среща на върха на Г-8 (18 - 19 май 2012 г) под мотото „Да действаме заедно“ се председателства от президента на САЩ Барак Обама в Кемп Дейвид и се провежда непосредствено преди срещата на върха на НАТО в Чикаго от 20 до 21 май — един месец преди срещата на върха на Г-20 в Мексико. Европейският съюз е пълноправен член на Г-8 и се представлява от председателя на Европейската комисия Барозу и от председателя на Европейския съвет Ван Ромпьой.

Целта на Европейския съюз в Кемп Дейвид е да окаже активен принос за намирането на общи решения на най-неотложните световни предизвикателства, включени в дневния ред — от световната икономика до продоволствената сигурност, от енергията и климата до регионалните и политическите събития и въпросите, свързани със сигурността.

Започвайки със световната икономика, председателят на Европейската комисия Барозу и председателят на Европейския съвет Ван Ромпьой ще обяснят актуалното състояние на реакцията на ЕС на икономическата криза.

Що се отнася до търговията, представителите на ЕС ще подчертаят значението ѝ на ключов източник на растеж. Те ще призоват за укрепване на многостранната система, за продължаване на борбата срещу протекционистичните мерки и за защита на инвестициите.

ЕС е инициатор на глобалните действия по климата и ще продължи да бъде такъв. Председателите ще подчертаят необходимостта от решителни и спешни действия в контекста на ООН за намаляване на емисиите на CO2 и други парникови газове, за да продължат усилията за изпълняване на договорените на международно равнище цели и за да бъде постигнат напредък по изпълнението на платформата от Дърбан.

По въпроса за продоволствената сигурност ЕС се надява, че тази среща на върха ще се опре на постигнатия до момента напредък, по-специално инициативата за продоволствена сигурност L'Aquila от 2010 г., по отношение на която ЕС пое най-големия ангажимент — близо 4 млрд. USD от общо 22 млрд. USD. Само за 2 години ЕС изпълни и превиши този ангажимент. Освен това Инструментът за продоволствена помощ на ЕС, обявен от ЕС на срещата на върха на Г-8 в Япония през 2008 г., е помогнал за осигуряването на храна за 50 милиона души в 50 страни по целия свят посредством над 200 проекта. Без да забравяме всички онези, които все още се нуждаят от нашата спешна помощ, международната общност трябва да премине към изграждане на устойчиви земеделски системи като част от дългосрочния ни отговор на световния глад, включително чрез по-солидни, но отговорни частни инвестиции в селското стопанство.

За повече информация:
U.S. уебсайт на Държавния департамент за Г-8: http://www.state.gov/e/eb/ecosum/2012g8/index.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Диалог с бизнеса: Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест
Анкета на БТПП за регулаторните режими, администрирани от централната власт Още
БТПП отличи Нипроруда АД за 50-годишния юбилей
Дружеството е водещо в проучвателния, научно-изследователския и проектантски сектор Още
Новият председател на Френско-българската търговска камара посети БТПП
Камарата представлява 95% от френските компании, работещи в България Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект за изменение на Наредбата за възстановяването на ДДС съобразно новите изисквания на EС
Усъвършенства се механизмът за връчване по електронен път на решенията за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, регистрирани в други държави-членки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ): „Да действаме заедно“
Целта на ЕС в Кемп Дейвид е да окаже активен принос за намирането на общи решения на най-неотложните световни предизвикателства Още