Брой 95 (100), 17-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект за изменение на Наредбата за възстановяването на ДДС съобразно новите изисквания на EС


На Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=590 е публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-9 за възстановяването на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на ЕС. С предложения проект на Наредба за изменение на Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността, се цели да се актуализира текста на наредбата съобразно новите изисквания на европейското законодателство.

С проекта се предлага да се усъвършенства механизма за връчване по електронен път на решенията за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, регистрирани в други държави-членки. Считаме, че по този начин, ще се способства да се гарантират правата на икономическите субекти и ще се затвърди принципът на неутралност на системата на данъка върху добавената стойност в България.

При така предвидените изменения данъчно задължените лица установени в други държави-членки ще имат възможността директно да получават, на определените от тях адреси на електронна поща, решенията на НАП по възстановяването на ДДС. По този начин се намалява административната тежест, въведена със стария режим, когато решенията се изпращаха от българската приходна администрация на приходната администрация, в държавата където е установено лицето, която от своя страна го препредаваше на икономическия субект. Тази процедура беше достатъчно тромава и въвеждаше допълнителни административни тежести за лицата.

Проектът предвижда терминологични промени, които са породени от новото право на Европейския съюз, например “Общността” се заменя с “Европейския съюз”. Също така електронният подпис следва да се нарича“квалифициран” вместо остарялото “универсален”.

От  промяна на наредбата ще се възползват само чуждестранните юридически лица, които закупуват стоки или услуги на територията на България.

НОВИНИ ОТ БТПП
Диалог с бизнеса: Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест
Анкета на БТПП за регулаторните режими, администрирани от централната власт Още
БТПП отличи Нипроруда АД за 50-годишния юбилей
Дружеството е водещо в проучвателния, научно-изследователския и проектантски сектор Още
Новият председател на Френско-българската търговска камара посети БТПП
Камарата представлява 95% от френските компании, работещи в България Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект за изменение на Наредбата за възстановяването на ДДС съобразно новите изисквания на EС
Усъвършенства се механизмът за връчване по електронен път на решенията за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, регистрирани в други държави-членки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ): „Да действаме заедно“
Целта на ЕС в Кемп Дейвид е да окаже активен принос за намирането на общи решения на най-неотложните световни предизвикателства Още