Брой 95 (100), 17-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Диалог с бизнеса: Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест


Българската търговско-промишлена палата извършва проучване във връзка с инициатива на Съвета за административната реформа (структура към Министерски съвет) за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса. Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от регулаторните режими. Обект на прегледа са регулаторните режими, администрирани от централната власт (лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни, уведомителни).

Призоваваме Ви да бъдете активни и да попълните приложената АНКЕТНА КАРТА, като посочите конкретни предложения, свързани с конкретни проблеми, насочени към:

1. Премахване на регулаторни режими, които пречат на предприемачеството и икономическия растеж.
2. Привеждане на режимите в съответствие с изискванията към режимите, регламентирани в ЗОАРАКСД – лицензионен, регистрационен, разрешение, удостоверение и получаване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие.
3. Намаляване на регулаторните разходи и степента на държавна намеса - идентифициране на регулации, за които може да се предложи промяна от по-тежък към по-лек режим по скалата лицензиране – разрешение – регистрация – уведомление.
4. Намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите, включващи намаляване броя на документите и сроковете за предоставяне на услугата чрез подобряване на работните процеси и подобряване на вътрешноведомствената координация; намаляване на цената, опростяване на процедурите по предоставяне на услугата, подобряване на последващия контрол и инспекционната дейност.

БТПП ще обедини постъпилите предложения и ще ги представи пред Съвета за административната реформа. Предложенията ще бъдат обсъдени и включени в обобщен план за действие, който ще се внесе за приемане от Министерския съвет.

Моля, изпращайте попълнената анкета на e-mail: ikan@bcci.bg или на факс: 02/9873209 до 22 май 2012 г. Участието в анкетата е анонимно.

Предварително благодарим на всички, които представят своя изстрадан опит и позиции за подобряване на икономическата среда, в която ще продължим да работим.

НОВИНИ ОТ БТПП
Диалог с бизнеса: Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест
Анкета на БТПП за регулаторните режими, администрирани от централната власт Още
БТПП отличи Нипроруда АД за 50-годишния юбилей
Дружеството е водещо в проучвателния, научно-изследователския и проектантски сектор Още
Новият председател на Френско-българската търговска камара посети БТПП
Камарата представлява 95% от френските компании, работещи в България Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект за изменение на Наредбата за възстановяването на ДДС съобразно новите изисквания на EС
Усъвършенства се механизмът за връчване по електронен път на решенията за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, регистрирани в други държави-членки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ): „Да действаме заедно“
Целта на ЕС в Кемп Дейвид е да окаже активен принос за намирането на общи решения на най-неотложните световни предизвикателства Още