Брой 160 (165), 17-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Образованието, водите и отпадъците - сред темите на първите граждански инициативи


От началото на прилагането на 1 април 2012 г. на законодателството за европейската гражданска инициатива, което даде възможност на гражданите да оказват влияние върху въпросите от дневния ред на ЕС, са регистрирани 10 инициативи по теми като управлението на отпадъците, достъпа до вода и младежките програми за обмен. Към момента девет инициативи набират нужните 1 млн. подписа, за да отправят искане към Европейската комисия за законодателни предложения, а една е била оттеглена.

Първата гражданска инициатива е регистрирана на Деня на Европа - 9 май, а темите на деветте инициативи, които са отворени към 15 август за събиране на подписи, са следните:

  • отговорно управление на отпадъците;
  • общи образователни цели;
  • преустановяване на експериментите върху животни;
  • права за гласуване на гражданите на ЕС, живеещи в друга страна-членка;
  • защита на човешките ембриони
  • достъп до вода
  • такси за роуминг
  • повишаване на мобилността
  • промяна в политиката на ЕС за климата

Европейската гражданска инициатива е нововъведение на Договора от Лисабон, което има за цел да увеличи откритостта на политиката и да укрепи демокрацията в Европа. Тя дава възможност на жителите на страни-членки на ЕС, които имат право да гласуват в избори за Европейския парламент, да формулират идеи за европейско законодателство. 

Инициативите, които получат в рамките на 12 месеца след регистрацията си подкрепата на поне един милион граждани от поне 7 от 27-те страни-членки, трябва да бъдат разгледани от Европейската комисия. 

Комисията не е длъжна да предложи законодателство въз основа на инициатива, събрала необходимия брой подписи, но трябва да обясни своята позиция, ако реши да се въздържи от действия. Ако Комисията излезе със законодателно предложение, то ще следва съответната законодателна процедура, което в повечето случаи означава, че Европейският парламент и Съветът ще трябва да го разгледат и да постигнат съгласие за окончателния текст.

Можете да научите повече за отворени европейски граждански инициативи от ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП издава сертификати за форсмажор
Те са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради..”
Покана за инвестиционно участие в туристически проекти в Иран
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба, касаеща съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите, както и от самоосигуряващите се лица
Той e изготвен във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Образованието, водите и отпадъците - сред темите на първите граждански инициативи
Европейската гражданска инициатива е нововъведение на Договора от Лисабон и има за цел да увеличи откритостта на политиката и да укрепи демокрацията в Европа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни изложения, получени в БТПП