Брой 160 (165), 17-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АКВАТИКА ООД (AQVATIKA LTD.)
Руска федерация

Монтаж на инженерно оборудване

БТ-ТРЕВЕЛ (BT-TRAVEL)
Руска федерация

Туристическа дейност

ГАММА ТЕХНОЛОГИЙ ООД (GAMMA TECHNOLOGY LTD.)
Руска федерация

Производство на електрически разпределителни уредби и регулираща апаратура; научни изследвания и разработки в областта на природните и техническите науки

ДИН ООД (DIN LTD)
Казахстан

Производство на строителни материали; операции с недвижими имоти; консултантски услуги

КЕМАЛ КЬОК-ХАС КЬОКЛЕР КЕРЕСТЕДЖИЛИК, НАКЛИЙЕ, КЬОМЮР, ИНШААТ ТААХХЮТ ИШЛЕРИ (KEMAL KOK-HAS KOKLER KERESTICILIK, NAKLIYE, KOMUR, INSAAT TAAHHUT ISLERI)
Република Турция

Проучване и рекламна дейност в дървообработването и строителството

ПРЕСТИЖ (PRESTIZH)
Руска федерация

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - Търговия на дребно в неспециализирани магазини; консултации по управление и стопанска дейност

САНТЕК-СК (SANTEK-SK)
Украйна

Операции с недвижими имоти - посреднически услуги, недвижими имоти; архитектура; посреднически услуги

СОЛОМЕЯ (SOLOMEYA)
Украйна

Търговия на дребно с други хранителни стоки в специализирани магазини

ХКД-ТРЕЙД ООД (HKD-TRADE LTD.)
Украйна

Търговия на едро със стоки с широк асортимент; посредническа дейност в областта на търговията

ЯНКО ООД (YANKO LTD.)
Руска федерация

Търговия на дребно с фармацевтични и медицински продукти, с козметични и парфюмерийни стоки

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП издава сертификати за форсмажор
Те са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради..”
Покана за инвестиционно участие в туристически проекти в Иран
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба, касаеща съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите, както и от самоосигуряващите се лица
Той e изготвен във връзка с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Образованието, водите и отпадъците - сред темите на първите граждански инициативи
Европейската гражданска инициатива е нововъведение на Договора от Лисабон и има за цел да увеличи откритостта на политиката и да укрепи демокрацията в Европа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни изложения, получени в БТПП