Брой 200 (710), 17-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Недеклариран труд: Платформа на ЕС за по-добра превенция и възпиране


Европейският комисар в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор приветства споразумението, постигнато днес от Съвета на министрите по заетостта и социалната политика на страните от ЕС относно т. нар. „общ подход“ във връзка със създаването на европейска платформа за по-добра превенция и възпиране на недекларирания труд. Целта на платформата е да обедини различни национални правоприлагащи органи, които участват в борбата срещу недекларирания труд — явление, което вреди сериозно на условията на труд, лоялната конкуренция и публичните бюджети. Комисията представи предложението си за създаване на платформата през април 2014 г. (IP/14/387, MEMO/14/271, MEMO/14/272)

Новата платформа ще обедини всички правоприлагащи органи, които участват в борбата срещу недекларирания труд, като например инспекторатите по труда и социалната сигурност, данъчните органи и миграционните власти, както и други заинтересовани страни — например представители на работодатели и служители на равнище ЕС. Платформата ще запълни празнота на равнище ЕС, на което досега недекларираният труд се обсъждаше нередовно и некоординирано в различни комитети и работни групи. Тя ще даде възможност за по-ефективно сътрудничество между органите, които ежедневно се борят с недекларирания труд в страните от ЕС.

Чрез новата платформа:

  • ще се предостави форум, в рамките на който експерти могат да споделят информация и най-добри практики, като по този начин разширяват ограничените досега контакти;
  • ще се проучват инструменти на национално равнище и на равнище ЕС за справяне с общи проблеми, причинени от недекларирания труд и от свързаното с него явление на фиктивна самостоятелна заетост;
  • ще се предприемат мерки във връзка с трансграничните аспекти на явлението — например като се проучват начини за подобряване на обмена на данни между националните администрации;
  • ще се засили трансграничното оперативно сътрудничество — като обмен на персонал и съвместни инспекции;
  • ще се разработят общи принципи и насоки за провеждането на инспекции за борба срещу недекларирания труд и ще се организират съвместни обучения;
  • ще се повиши информираността за проблема чрез провеждане на общи дейности — например европейски кампании и прилагане на регионални или общосъюзни стратегии.
НОВИНИ ОТ БТПП
Българска делегация участва в Европейския парламент на предприятията 2014
Доклад на България за интернационализацията с фокус малките и средни предприятия и защита на икономическите интереси на европейските фирми на трети пазари Още
Съветът по иновации се включи в Европейския ден на предприемача
Връзката наука-бизнес беше основна тема на презентациите на Съвета Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фирми от Бургаския регион се запознаха с възможности за повишаване конкурентоспособността и управление на плащанията
Предстоят срещи по темата и в други градове на страната - Ямбол, Стара Загора, Плевен, Русе и Варна Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БНТ2 стартира кампания "Купувам българското"
С подкрепата на Асоциацията на млекопреработвателите в България и Националната асоциация на млекопреработвателите Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
България е най-атрактивната аутсорсинг дестинация в Европа
Aутсорсингът на ИТ и бизнес процеси расте с двуцифрени темпове през последните четири години Още
Отличиха най-добрите компании в IT сектора
Конкурс, организиран от агенцията за подбор на персонал JobTiger и технологичния издател ICT Media Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Недеклариран труд: Платформа на ЕС за по-добра превенция и възпиране
Новата платформа ще обедини всички правоприлагащи органи, които участват в борбата срещу недекларирания труд Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Медицински изделия. Стандартизация и законодателство. Новости и перспективи”
Ще се представят случаи от практиката на Изпълнителната агенция по лекарствата , компетентният орган за осигуряване пускането на пазара и/или в действие на безопасни медицински изделия Още