Брой 75 (80), 18-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„We Mean Business“: Европейската комисия слага началото на кампания за насърчаване на работните стажове


На 17 април 2012 г. Европейската комисия оповести началото на кампанията „We Mean Business“, която има за цел да насърчи предприятията да създават повече работни места за стажанти, за да се повиши равнището на умения на младите хора и тяхната пригодност за заетост. От друга страна, стажовете могат да помогнат на младите хора да осъществят плавен преход от образование и обучение към първото си добро работно място. Стажовете могат да донесат ползи и за предприятията, като им дадат възможност да идентифицират бъдещи потенциално отлични служители, които със своите нови идеи биха могли да изиграят ключова роля за продуктивността и конкурентоспособността в бъдеще. През 2012—2013 г. чрез своите схеми „Леонардо за Винчи“ и „Еразъм“ Комисията ще осигури финансова подкрепа за общо 280 000 стажа за учащи се от професионалното обучение и висшето образование.

От проведените проучвания става ясно, че малко предприятия са осведомени за възможността да приемат стажант в рамките на европейска програма1. Кампанията „We Mean Business“ има за цел да промени това положение и да изтъкне ползите от стажовете в чужбина за предприятията.

Кампанията разполага със собствен уебсайт, който съдържа информация и препратки към интернет сайтове относно начините да се организира или да се намери стаж в чужбина в рамките на европейските програми. В държавите членки ще бъдат организирани събития за повишаване на осведомеността, предназначени за търговските камари, агенциите за регионално развитие, организациите за подпомагане на стопанската дейност и други „разпространители на идеи“, които могат да изтъкнат ползите от стажовете в чужбина за предприятията.

Общ контекст
Като част от инициативата „Възможности за младежта“, оповестена през декември 2011 г. (IP/11/1568), Европейската комисия увеличи с 30 % броя на работните стажове по програмите „Леонардо за Винчи“ и „Еразъм“ за учащи се от сферата на професионалното обучение и висшето образование. През 2012 г. най-малко 130 000 младежи ще получат подкрепа за стаж на работно място в чужбина. Броят на получилите подкрепа следва да нарасне до 150 000 през следващата година.

В допълнение към кампанията „We Mean Business“ днес (18 април) Комисията ще приеме обхватен пакет от нови мерки, с които се цели реализирането на възстановяване, придружено от силна заетост. Една от главните му цели ще бъде насърчаването на създаването на работни места в „зелената“ икономика, здравните услуги и ИКТ.

Допълнителна информация за инициативата „Възможности за младежта“ може да намерите на  http://ec.europa.eu/social/yoi

Уебстраница на кампанията: http://we-mean-business.europa.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП кани фирмите да участват в класацията „ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката”
Класацията се основава на официалните годишните финансови отчети и на критерии, доказани в практиката Още
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, клон Дзянсу
Палатата ще работи за разширяване на търговските отношения с една от най-гъсто населените и икономически най-развити провинции на Китай Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Адвокатите от ЕС ще са равноправни с българските в страната ни
Правителството одобри промени в Закона за адвокатурата и предлага на Народното събрание да ги приеме Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„We Mean Business“: Европейската комисия слага началото на кампания за насърчаване на работните стажове
Стажовете могат да донесат ползи и за предприятията - да идентифицират потенциални служители, които с нови идеи да имат ключова роля за конкурентоспособността в бъдеще Още