Брой 75 (80), 18-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Адвокатите от ЕС ще са равноправни с българските в страната ни

Правителството одобри промени в Закона за адвокатурата и предлага на Народното събрание да ги приеме. С проекта окончателно се преодоляват несъответствията между закона и правото на Европейския съюз, заради които Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу страната ни.

Законопроектът въвежда понятието „адвокат от ЕС” и премахва ограничителното изискване за завършено в България юридическо образование като предпоставка за упражняване на адвокатската професия. В тези случаи за придобиване на качеството „адвокат” трябва да се установи наличие на юридическа правоспособност по смисъла на Закона за съдебната власт.

В обхвата на Закона за адвокатурата се предлага да попаднат както трайно установените на територията на България адвокати от ЕС, така и временно упражняващите дейност. В първия случай те трябва да бъдат вписани в съответните регистри към адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет. Към тях има и изискване да бъдат придружавани от български адвокат, ако извършват процесуално представителство.

Временно упражняващите професията на територията на България адвокати от ЕС не подлежат на регистрационен режим и достъпът им до т. нар. „пазар на юридически услуги” на практика е неограничен. Предвид това предлаганите в законопроекта правила създават гаранции, че временно упражняващите адвокатската професия на територията на България лица притежават съответната правоспособност, както и възможност за контрол (макар и ограничен) от страна на българските компетентни органи върху тази дейност.

За да бъде окончателно отстранена разликата в правата на българския адвокат и на адвоката от ЕС, по настояване на ЕК в текстовете на всички разпоредби на Закона за адвокатурата, отнасящи се до права и задължения, са включени изрично и адвокатите от ЕС. Целта е да се постигне съответствие между закона и принципа за равно третиране на българските адвокати и адвокатите от ЕС при упражняването на професията на територията на България.

Законопроектът и мотивите към него бяха публикувани за обществено обсъждане в интернет страницата на Министерството на правосъдието (http://www.justice.government.bg/new/Pages/Bills/Default.aspx).

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП кани фирмите да участват в класацията „ТОП 100 2012 г. Фирми и холдинги, водещи в икономиката”
Класацията се основава на официалните годишните финансови отчети и на критерии, доказани в практиката Още
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, клон Дзянсу
Палатата ще работи за разширяване на търговските отношения с една от най-гъсто населените и икономически най-развити провинции на Китай Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Адвокатите от ЕС ще са равноправни с българските в страната ни
Правителството одобри промени в Закона за адвокатурата и предлага на Народното събрание да ги приеме Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„We Mean Business“: Европейската комисия слага началото на кампания за насърчаване на работните стажове
Стажовете могат да донесат ползи и за предприятията - да идентифицират потенциални служители, които с нови идеи да имат ключова роля за конкурентоспособността в бъдеще Още