Брой 96 (101), 18-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад на Rapex за 2011 г. сочи подобрения в системата на ЕС за бързо предупреждение


Докладът за 2011 г. посочва непрекъснатите подобрения в системата на ЕС за бързо предупреждение, която защитава европейските потребители от опасни продукти.

Според доклада за дейността на Rapex за 2011 г. над 1800 опасни продукта са били забранени, изтеглени или иззети от пазарите на ЕС – с 20 % по-малко от 2010 г.

Това може да се дължи отчасти на наложените от икономическата криза бюджетни съкращения, които ограничават способността на националните регулаторни органи да извършват проверки.

Затова те насочиха вниманието си към продукти, които крият най-голям риск за потребителите. Подобрените насоки на Rapex също бяха от полза за по-бързото откриване и отстраняване на опасни продукти.

На първо място сред отстранените от Rapex стоки са облекло, текстилни материали и модни артикули (общо 27 %), последвани от играчки (21 %), превозни средства (11 %), електрически уреди (8 %) и козметични продукти (7 %).

Проверките на място работят

Националните регулаторни органи засилиха координираните проверките на място за редица изделия, разкривайки тревожен брой нарушения на безопасността.

Според тестовете 35 % от играчките за деца под 3 години не отговарят на стандартите за безопасност на ЕС. Беше установено също, че 65 % от солариумите излъчват по-високи от разрешените от ЕС нива на ултравиолетови лъчи, което крие сериозни рискове за здравето на потребителите.

В момента в 19 страни от Съюза се извършват нови проверки на място за продукти за детски грижи, фойерверки, косачки за трева и зарядни устройства.

Безопасност от източника

Употребата на отделна онлайн предупредителна система за предприятията се увеличи с 62 % през изминалата година – чрез нея бяха подадени 133 сигнала за опасни продукти от страна на различни компании.

Други подобрения

За дейността на Rapex допринесоха и по-строгите правила за играчки, влезли в сила през миналата година. Производителите вече трябва да провеждат оценка на безопасността, преди да пускат новите играчки на пазара.

Продължаващи усилия

ЕС ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Китай за намаляването на високия брой опасни продукти, идващи от тази страна (54 % от сигналите през 2011 г. са били за внесени от Китай стоки, за сравнение през 2010 г. процентът е бил 58).

По-късно тази година Комисията възнамерява да предложи мерки за допълнително укрепване на законодателството на ЕС за безопасност на продуктите и да предприеме действия за справяне с нововъзникващите заплахи.

Всички страни от Съюза, заедно с Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, участват в системата Rapex. Тя обхваща повечето потребителски стоки, с изключение на храни, фуражи, фармацевтични и медицински изделия, за които съществуват други специални системи за предупреждение, подобни на Rapex.

България е на 2-ро място в ЕС по сигнали за опасни нехранителни продукти, изпратени до европейската система Rapex. През 2011 г. страната ни е подала 162 уведомления за пуснати на пазара стоки, чието ползване е рисково. Това са данни на Комисията за защита на потребителите, администратор на системата за България. В класацията ни изпреварва единствено Испания.

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на бизнеса и научните среди участваха в кръгла маса на Съвета по иновации към БТПП
Обсъдена бе ролята на бизнеса и науката за планирането на средствата за модернизация на българската индустрия Още
Среща в БТПП с новоназначения посланик на България в Тунис
Очаква се откриване на посолство на Тунис в София Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в строително изложение в Русе
Русенската търговско-индустриална камара е организатор на изложението като партньор по проект CBC Fairs Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Новият митнически кодекс на Украйна влиза в сила на 1 юни т.г.
Обсъждат се предложения за изменения и допълнения, които да отстранят установени пропуски в новия кодекс Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Rapex за 2011 г. сочи подобрения в системата на ЕС за бързо предупреждение
На първо място сред отстранените от Rapex стоки са облекло, текстилни материали и модни артикули Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство