Брой 96 (101), 18-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Новият митнически кодекс на Украйна влиза в сила на 1 юни т.г.


На 19 април 2012 г. Новият митнически кодекс на Украйна (НМК) беше подписан от президента и публикуван на 24 април в „Гласът на Украйна” - официалното издание на Върховната Рада. Той влиза в сила на 01.06.2012 г.

По мнение на Американската търговска палата в Украйна, която е участвала в подготовката на НМК, все още някои норми и формулировки в Новия кодекс се нуждаят от доработване и съгласуване, особено с Данъчния кодекс. Като пример се посочва препродажбата на стоки, намиращи се в митническите складове или в складове на свободната митническа зона, при която е възможно да възникнат сериозни усложнения с ДДС, тъй като сделката се осъществява  на територията на митницата на Украйна и то със стока, която все още не е оформена в митническо отношение. Не е ясно как ще се решават въпросите със заплащането на ДДС в тези случаи за декларатори, които са нерезиденти или пък са посредници по договор. 

По мнение и на украински експерти депутатите от Върховната Рада трябва да се съобразят и с други предложения на президента Янукович, като например отказ от отварянето в Киев на безмитни магазини за дипломатите, съгласие за консултации на вносителите  с Държавната митническа служба за евентуални корекции по митническата стойност на стоките и най-важното, че в редица случаи превозвачите не трябва да носят отговорност пред ДМС за неправилно оформена внасяна стока.

Парламентарната комисия по въпросите на финансовата, банковата, данъчната и митническата политика  признава своите пропуски и въпреки че Новият кодекс влиза в сила от 01.06.2012 г.,  председателят на комисията Виталий Хомутиник /от Партията на регионите / вече е внесъл проектозакон за някои изменения на Новия митнически кодекс.

Авторът на законопроекта предлага следните по-значителни изменения :

 • разрешение на деклараторите за консултации с митническите инспектори при определяне и корекция на заявената митническа стойност;
 • нерезидентите  губят правото за безмитен внос в Украйна на яхти и други плавателни съдове за отдих и спорт до 3 години. Тази възможност остава само за лица, вносители на автомобили за срок до 1 година, който може да бъде удължаван, ако е с цел хуманитарна,  стопанска или научна дейност за вносители на транспортни средства ;
 • отпада разрешението за отваряне на безмитни магазини в Киев за дипломатическите служители и членовете на техните семейства ;
 • конкретизира се отговорността на превозвачите в съответствие с международната конвенция за транспортни превози. Глоба в размер на 100% от стойността на товара или конфискация на транспортното средство ще се налага само в случаите,  когато в подадените за митническо оформяне документи се съдържат неверни данни относно обема на стоките, тяхната маркировка и номера, а превозвачът не е проверил истинността  на  тази информация.  В случаи на липса на възможност за проверка на данните на превозвача, същият е задължен да внесе доклад  за това в международната автомобилна инспекция.

Държавната митническа служба на Украйна, чрез Министерство на финансите също е внесла предложения за допълнителни изменения на Новия митнически кодекс, свързани предимно с борбата с контрабандата, защита на добросъвестните вносители от нечестна конкуренция, а гражданите от некачествени стоки,  предлага също така задължителна маркировка на отделни групи вносни потребителски стоки с контролни идентификационни знаци.

Очаква се Върховната Рада на Украйна в най-кратък срок да приеме внесените вече предложения за допълнителни изменения на Новия митнически кодекс.

Главните постановки на Новия митнически кодекс остават без промяна :

 • възможност за митническо оформяне на стоки и товари във всяка митническа служба на страната, по избор на вносителя;
 • съкращаване сроковете за митническо оформление на стоките до 4 работни часа от момента на предявяването им на митническия пункт;
 • възможност за внасяне на промени в митническата декларация и корекция на допуснати грешки след митническото оформяне;
 • опростяване процедурите по декларирането на стоките ;
 • съответствие на митническите режими на Украйна със световната практика;
 • въвеждане институцията на „упълномощен икономически оператор”.

В Новия митнически кодекс вече са приети и предложенията на президента Янукович, отнасящи се до :

 • нов ред за митническите органи относно контрола за правилно определяне митническата стойност на стоките,  паралелно с това възможност на деклараторите за отстояване на тяхното мнение и права в споровете им с митническите служители по този повод;
 • общата стойност на неакцизни стоки, които граждани могат да внасят на територията на Украйна без такси през сухопътните и морски пунктове е 500 евро, за въздушните граници е 1000 евро, а за пощенски пратки е 300 евро.
 • увеличаване срока за временен внос на транспортни средства от  граждани- нерезиденти  от 183 дни на 1 година;
 • изваждане на брокерската дейност от видовете дейности, които се осъществяват в митническите служби, с изключение не тези, които притежават специален лиценз за митническа дейност;
 • митническите органи нямат право на съдебно-експертна дейност;
 • от 3 години на 2 месеца се съкращава срокът,  в който се прилага административно искане при нарушение на митническите правила,   да се конфискуват стоки и транспортни средства;
 • отпада правото на митническите органи самостоятелно да изпълняват съдебни решения за конфискация на стоки и транспортни средства;
 • ще бъде приет специален Закон, внесен от Кабинета на министрите,  за компенсация на лица за нанесени щети на тяхното имущество в резултат на неправомерни решения, действия или бездействие на митническите органи при изпълнение на служебните им задължения.

По информация на СТИВ Киев

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на бизнеса и научните среди участваха в кръгла маса на Съвета по иновации към БТПП
Обсъдена бе ролята на бизнеса и науката за планирането на средствата за модернизация на българската индустрия Още
Среща в БТПП с новоназначения посланик на България в Тунис
Очаква се откриване на посолство на Тунис в София Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в строително изложение в Русе
Русенската търговско-индустриална камара е организатор на изложението като партньор по проект CBC Fairs Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Новият митнически кодекс на Украйна влиза в сила на 1 юни т.г.
Обсъждат се предложения за изменения и допълнения, които да отстранят установени пропуски в новия кодекс Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Rapex за 2011 г. сочи подобрения в системата на ЕС за бързо предупреждение
На първо място сред отстранените от Rapex стоки са облекло, текстилни материали и модни артикули Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство