Брой 96 (101), 18-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Представители на бизнеса и научните среди участваха в кръгла маса на Съвета по иновации към БТПП


По инициатива на Съвета по иновации към БТПП и Европейската предприемаческа мрежа Enterprise Europe Network на 17 май се проведе обсъждане на ролята на бизнеса и науката за планирането на средствата за модернизация на българската индустрия и за внедряването на иновации през програмен период на ЕС за 2014 – 2020 г. Бяха дискутирани основните моменти на Националната стратегическа референтна рамка и Конвергентната програма за този програмен период.

45 представители на средния и едър бизнес в България, учени от БАН и университети и представители на държавната администрация взеха отношения по темите:

  • Опростяване на апликационните форми по проекти на ЕС
  • Роля на търговските банки при оценката на европроектите
  • Обединяване на Националния иновационен фонд и Фонд Научни изследвания
  • Създаване на единен държавен орган за наука, иновации и технологии.

Кръглата маса бе открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който подчерта необходимостта от значително увеличаване на средствата, отпускани от държавния бюджет за наука и иновации, за синхронизиране на действията на научните и университетски среди с бизнеса и при съучастие на бизнеса със свои средства в разработките. Ние ще продължим да подпомагаме работата на Съвета по иновации, защото експертизата му е важен източник на полезна за Палатата информация, когато става дума за връзката на науката с бизнеса. 

Основни докладчици бяха Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации към БТПП и член на УС на БТПП, Олга Чугунска, експерт икономист в БТПП, Бисер Иванов, член на УС на Асоциация на българските софтуерни асоциации БАСКОМ и управляващ директор на "Софтуер АГ Дивелопмънт Център България" ЕООД, и проф. Костадин Костадинов, научен секретар на БАН.

БТПП ще обобщи предложенията и ще ги изпрати на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

НОВИНИ ОТ БТПП
Представители на бизнеса и научните среди участваха в кръгла маса на Съвета по иновации към БТПП
Обсъдена бе ролята на бизнеса и науката за планирането на средствата за модернизация на българската индустрия Още
Среща в БТПП с новоназначения посланик на България в Тунис
Очаква се откриване на посолство на Тунис в София Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в строително изложение в Русе
Русенската търговско-индустриална камара е организатор на изложението като партньор по проект CBC Fairs Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Новият митнически кодекс на Украйна влиза в сила на 1 юни т.г.
Обсъждат се предложения за изменения и допълнения, които да отстранят установени пропуски в новия кодекс Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Rapex за 2011 г. сочи подобрения в системата на ЕС за бързо предупреждение
На първо място сред отстранените от Rapex стоки са облекло, текстилни материали и модни артикули Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство