Брой 211 (971), 02-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага по-ефективен мониторинг върху питейната вода


Европейската комисия промени правилата за контрола върху качеството на питейната вода в Европа, като позволи на държавите членки сами да решават честотата и типа контрол, който да упражняват върху питейните ресурси.

Според съобщението на Европейската комисия новите мерки са стъпка от изпълнението на гражданската инициатива "Право на вода" (Right2Water), която стигна до дневния ред на Брюксел, след като един милион европейски граждани призоваха чрез подписка водоснабдяването да се превърне в гарантирана публична услуга навсякъде на територията на ЕС.

Това стана първата успешна Европейска гражданска инициатива – инструмент, който самата Европейска комисия предвиди, за да увеличи демократичната си легитимност и да позволи на гражданите да предлагат сами идеи за законодателство.

Държавите членки вече ще имат право на повече гъвкавост относно начините за контрол на качеството на водата в общо около 100-те хил. водоснабдителни зони в Европа.

Промяната на практика представлява поправка на Директивата за питейната вода и предвижда премахване на излишната административна тежест, идваща от общоевропейска регулация.

Държавите членки ще решават на базата на оценка на риска кои параметри да следят, като се има предвид, че "в някои вододайни зони няма риск от установяване на наличието на опасни вещества".

Държавите също така сами ще решават дали да увеличават или намаляват честотата на тестовете на водата, както и да разширяват списъка на вещества, които могат да представляват риск за човешкото здраве.

В момента честотата на провежданите тестове се определя от директивата на ЕС на базата на набор от условия, свързани с грижата за здравето на потребителите.

Държавите разполагат с две години да приложат промените.

Резултатите от публичните консултации тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“
Във фокуса на форума са веригите за доставка на бъдещето, генериращи добавена стойност Още
Покана за участие в търговска мисия в Полша и посещение на BUDMA Construction and Architecture Fair
За фирми от сектор строителство и архитектура Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Грешни прогнози и вредни политики за труда и доходите през 2016-2018 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През третото тримесечие са се увеличили разрешителните за нови жилищни сгради
Най-голям брой разрешителни са издадени в областите София, Пловдив, Варна, Бургас Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага по-ефективен мониторинг върху питейната вода
Държавите членки получават правомощия сами да контролират питейните ресурси Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в Скопие, 26 ноември 2015 г.
Промотиране на регионалното сътрудничество за подобряване на пазарната конкурентоспособност на аграрния бизнес и хранително-вкусова промишленост в ЦЕИ Още