Брой 211 (971), 02-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: През третото тримесечие са се увеличили разрешителните за нови жилищни сгради


Местните администрации са издали през периода разрешителни за строеж на 1154 жилищни сгради с 4670 жилища в тях и 654 082 кв.м разгъната застроена площ, на 40 административни сгради/офиси с 52 197 кв.м РЗП и на 1097 други сгради с 501 156 кв.м площ.

През периода юли - септември издадените разрешителни за нови жилищни сгради се увеличават с 11.1 на сто спрямо същия период на предходната година. Жилищата в тях  са с 35.8% повече, а разгънатата им застроена площ нараства с 47.4%. Това сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 23.1%, а тяхната площ - с 12.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 0.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 4.6%.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 1.2%, жилищата в тях - с 35.2%, а общата им застроена площ - с 27.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради намалява съответно с 9.1 и 14%. Разгънатата застроена площ при административните сгради нараства с 218.1%, докато при другите видове сгради бележи спад с 42.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 179, Пловдив - 167, Варна - 116, Бургас - 105, и София - 77. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1779, Пловдив - 766, Бургас - 572, Варна - 527, и Благоевград - 250.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 12.5%, броят на жилищата в тях - със 17.2%, а общата им застроена площ - с 4.0%. Броят на започнатите административни сгради е по-малък със 7.4%, но общата им застроена площ нараства близо шест пъти. Започнатите други сгради бележат спад с 30.4%, а тяхната площ намалява с 42.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 23.5%, жилищата в тях - със 75.3%, а разгънатата им застроена площ нараства със 103%. При броя на започнатите административни сгради също се наблюдава увеличение с 13.6%, а тяхната площ нараства със 139.4%.

Започнатите други видове сгради намаляват с 18%, а разгънатата им обща застроена площ - с 25.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 107 жилищни и 65 други сгради; София (столица) - 121 жилищни, 6 административни и 17 други сгради; Варна - 104 жилищни, 4 административни и 23 други сгради; Стара Загора - 42 жилищни и 39 други сгради; София - 46 жилищни, 3 административни и 29 други сгради.

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България участва в регионален форум на „GS1 Европа“
Във фокуса на форума са веригите за доставка на бъдещето, генериращи добавена стойност Още
Покана за участие в търговска мисия в Полша и посещение на BUDMA Construction and Architecture Fair
За фирми от сектор строителство и архитектура Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Грешни прогнози и вредни политики за труда и доходите през 2016-2018 г.
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През третото тримесечие са се увеличили разрешителните за нови жилищни сгради
Най-голям брой разрешителни са издадени в областите София, Пловдив, Варна, Бургас Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага по-ефективен мониторинг върху питейната вода
Държавите членки получават правомощия сами да контролират питейните ресурси Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум в Скопие, 26 ноември 2015 г.
Промотиране на регионалното сътрудничество за подобряване на пазарната конкурентоспособност на аграрния бизнес и хранително-вкусова промишленост в ЦЕИ Още