Брой 13 (1025), 20-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент настоява за засилване на електронната търговия и иновациите


©AP Images/ European Union-EP

Блокирането на достъпа до електронни услуги и стоки на базата на IP или пощенски адрес или държава на издаване на кредитна карта не е обосновано и трябва да бъде прекратено. Това казва Европейския парламент в резолюция, гласувана на 19 януари. ЕС трябва да се възползва от възможностите, които се откриват от новите технологии като големите информационни масиви, компютърните услуги „в облак“ и интернет на предметите.

„Ние гарантирахме, че този доклад относно цифровизацията на европейската икономика, общество и публична администрация определя законодателни и незаконодателни действия, които са от полза за потребителите и съхраняват конкурентните европейски социални пазарни икономики“, каза съдокладчикът от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите Евелин Гебхарт (С&Д, Германия).

„Европа вече изпусна две иновационни вълни. Първо бяха социалните мрежи, а после и икономиката на споделянето. Ако не искаме да изпуснем и следващата вълна, трябва да гледаме към интернета на предметите, големите информационни масиви и комуникациите между машини. Те могат радикално да променят нашата икономика и законодателството трябва да отразява това“, от комисията по промишленост, изследвания и енергетика Кая Калас (АЛДЕ, Естония).

За увеличаване на избора на потребителите и премахване на преградите пред иновативните стартиращи предприятия

Препоръките на Парламента за засилване на единния цифров пазар бяха одобрени с 551 гласа „за“, 88 „против“ и 39 „въздържал се“. Евродепутатите искат предложенията на Комисията да:

  • спрат неоправданите практики на блокиране на географски принцип, за да се подобри достъпът на потребителите от ЕС до стоки и услуги. Евродепутатите приветстват предложението за засилване на преносимостта на онлайн съдържание „като първа стъпка“ в тази насока;
  • гарантират еквивалентно и съобразено с бъдещите промени равнище на защита, независимо дали цифровото съдържание е закупено онлайн или не;
  • намерят иновативни решения за трансграничната доставка на колети с цел подобряване на услугите и намаляване на разходите;
  • премахнат преградите пред малки и средни предприятия (МСП), стартиращите предприятия и разрастващите се предприятия и да се възползват от възможностите, основаващи се на новите ИКТ, като големите информационни масиви, компютърните услуги „в облак“, интернет на предметите, триизмерния печат; поддържат благоприятстваща иновациите политика по отношение на онлайн платформите (като търсачки и магазини за приложения), която да улеснява навлизането на пазара;
  • преразгледат Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, за да се гарантира, че разпоредбите ѝ са съгласувани с новия пакет за защита на данните.

Икономиката на споделянето

Парламентът изразява загриженост относно различните национални подходи, прилагани досега от държавите членки към регулирането на интернет и икономиката на споделянето, която предлага нови модели на бизнес за продаване на стоки и услуги онлайн като например Убер, eBay и Airbnb. Евродепутатите искат Комисията да прецени нуждата от защита на потребителите в икономиката на споделянето и ако има нужда от разяснения, да осигури адекватни правила по въпросите на потребителите в цифровата сфера.

Други теми, които се засягат от резолюцията, включват авторските права, телекомуникациите, правилата за ДДС, аудиовизуалните медии, електронните умения, електронното правителство и политиките на заетост.

Следващи стъпки

Резолюцията ще допринесе към 16-те инициативи, които Комисията възнамерява да проведе до края на тази година според „Стратегията за цифров единен пазар за Европа“. Парламентът участва равностойно в приемането на законодателните предложения за засилване на единния цифров пазар със Съвета на министрите на ЕС в рамките на обикновената законодателна процедура (съвместно взимане на решения).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
МОТ: Безработицата ще се повишава в глобален план през 2016 и 2017 г.
Въпреки спада в нивата на безработица в някои развити държави, глобалната криза в заетостта ще продължи Още
БТПП подготвя 23-то издание на СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2016
Единственото изложение за сигурност в България - специализиран форум за бизнес, комуникация и инвестиции Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Рекорден брой регистрации за конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2015 г.
Сред най-оспорваните категории тази година са “Образователна награда” и "Държавна администрация" Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Националният план за действие по заетостта през 2016 г. ще осигури работа на над 21 хил. души
На работодателите ще се предоставят средства за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа, за безработни лица без квалификация Още
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП: До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването
Срокът изтича на 31 януари, но тъй като той е почивен ден, лицата ще могат да подадат декларация до 1 февруари 2016 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент настоява за засилване на електронната търговия и иновациите
ЕС трябва да се възползва от новите технологии като големите информационни масиви, компютърните услуги „в облак“ ... Още