Брой 205 (715), 24-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проучване потвърждава загубата на милиарди поради несъответствие в приходите от ДДС


През 2012 г. са били изгубени приходи от ДДС в размер на около 177 млрд. евро поради неспазване на правилата или несъбиране, показва най-новото проучване за несъответствието в приходите от ДДС, публикувано от Европейската комисия. Тази сума се равнява на 16 % от общите очаквани приходи от ДДС в 26 страни от ЕС. В проучването се съдържат подробни данни за разликите в размера на дължимия и действително събрания ДДС в 26 държави от ЕС през 2012 г. В него са включени и актуализирани данни за периода 2009-2011 г., за да се отрази усъвършенстването на използваната методология. Представени са и основните тенденции във връзка с несъответствията по отношение на ДДС, както и анализ на ефекта от икономическите условия и политическите решения върху приходите от този данък.

Несъответствие в приходите от ДДС се нарича разликата между очакваните приходи от данъка и действително събрания от националните органи ДДС. Въпреки че нарушенията определено са важна причина за този недостиг на приходи, несъответствията в приходите от ДДС не се дължат единствено на измами. Сред другите причини са фалитите и обявяването на несъстоятелност, статистическите грешки, забавените плащания и законното избягване на данъци.

През 2012 г. най-малко е било несъответствието в приходите от ДДС в Нидерландия (5 % от очакваните приходи), Финландия (5 %) и Люксембург (6 %). Най-голямо несъответствие е регистрирано в Румъния (44 % от очакваните приходи от ДДС), Словакия (39 %) и Литва (36 %). В 11 страни от ЕС несъответствието в приходите от ДДС е намаляло между 2011 и 2012 г., а в 15 то се е увеличило. В Гърция се наблюдава най-голямо подобрение в периода между 2011 г. (9,1 млрд. евро) и 2012 г. (6,6 млрд. евро), въпреки че тя остава една от страните в ЕС със значително несъответствие в приходите от ДДС (33 %).

Контекст

Проучването за несъответствието в приходите от ДДС се финансира от Комисията в рамките на реформата на системата на ДДС в Европа и борбата срещу данъчните измами и отклоненията от данъчно облагане. За да се справим с несъответствието в приходите от ДДС, трябва да действаме на няколко фронта. На първо място, от голямо значение е да се действа по-твърдо срещу отклоненията от данъчно облагане и законите да се прилагат по-стриктно на национално равнище. В рамките на реформата на системата на ДДС, започнала през декември 2011 г., вече са създадени важни инструменти за осигуряване на по-добра защита срещу измамите с ДДС (вж. IP/11/1508). Например механизмът за бързо реагиране, одобрен през юни 2013 г., дава възможност на държавите членки да реагират много по-бързо и ефективно в случай на внезапни мащабни случаи на измами с ДДС (вж. IP/12/868).

На второ място, колкото по-опростена е системата, толкова по-лесно е за данъкоплатците да спазват правилата. Затова Комисията се е съсредоточила върху опростяването на системата на ДДС за предприятията в цяла Европа. Така например през 2013 г. влязоха в сила нови мерки за улесняване на електронното фактуриране и специални разпоредби за малките предприятия (вж. IP/12/1377), а с предложената стандартна справка-декларация за ДДС (вж. IP/13/988) значително ще се намали административната тежест за трансграничните предприятия. От 1 януари 2015 г. ще започне да функционира обслужване на „едно гише“ за предприятия от секторите на електронните услуги и далекосъобщенията. По този начин ще се подобри спазването на правилата, като значително се опростят процедурите за ДДС за тези предприятия и им се даде възможност да подават единна декларация за ДДС за всичките си дейности в ЕС (вж. IP/12/17). На трето място, страните членки трябва да модернизират своите администрации, отговарящи за ДДС, за да се намали несъответствието в приходите от данъка. Евентуални мерки за подобряване на процедурите са предложени в доклада относно събирането на ДДС и процедурите за контрол в страните членки в контекста на собствените ресурси на ЕС, публикуван през февруари 2014 г. (вж. EXME 14/12.02).

И накрая, държавите членки трябва да реформират своите национални данъчни системи по начин, по който се улеснява спазването на правилата, възпрепятстват се отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци и се повишава ефикасността на събирането на данъци. Комисията предостави ясни насоки в това отношение в специфичните за всяка страна препоръки.

Пълният доклад е достъпен тук

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Фондация „ГИС - Трансфер Център“ обединяват експертния си потенциал, знания и опит за създаване на конкурентоспособни продукти с обществена значимост
За осъществяване трансфер на научни резултати с приложна насоченост към бизнеса Още
Конференция относно бъдещото споразумение за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ ще се проведе в София
Инициатива на БТПП, Американската търговска камара в България, Конфиндустрия България и Посолството на САЩ Още
Опитът на Израел в сферата на сигурността е тема на предстоящата конференция с изложение HLS 2014 в Тел Авив
БТПП подготвя делегация за посещение на конференцията и изложението Още
Покана за участие в бизнес срещи с представители на Асоциацията на иракските бизнесмени
3 ноември 2014 в БТПП Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Енергийният борд подкрепи готвените промени в структурата на ДКЕВР
Бордът не е панацея на проблемите в енергетиката, но е част от стъпките за преодоляване на кризата, заяви вицепремиерът Екатерина Захариева Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
С проекта се въвеждат разпоредбите на европейски директиви Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Комисията за финансов надзор: TraderXP (TraderXP LTD) не e лицензиран инвестиционен посредник
Предоставените финансови активи от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване потвърждава загубата на милиарди поради несъответствие в приходите от ДДС
За справяне с проблема от значение е опростяване на системата на ДДС за предприятията в цяла Европа и модернизиране на националните данъчни администрации Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на специализирана изложба, Амстердам, Холандия, 25 – 28 януари 2015 г.
В търговската мисия ще бъдат включени фирми от секторите текстил и облекло Още