Брой 57 (817), 24-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Безопасност на потребителите: близо 2500 опасни продукта са изтеглени от пазара на ЕС през 2014 г.


По данни на Европейската комисия през 2014 г. е била предотвратена продажбата на пазара на ЕС на близо 2500 опасни за потребителите продукти — от играчки до моторни превозни средства. От 12 години Европейската комисия и държавите от ЕС си сътрудничат в името на безопасността на потребителите чрез системата за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти.

Чрез системата за бързо предупреждение се гарантира бърз обмен на информация между държавите членки и Европейската комисия за опасни нехранителни продукти, иззети и/или изтеглени от пазара където и да е в Европа. Това позволява да се предприемат подходящи последващи действия (забрана/прекратяване на продажбите, изтегляне, изземане или отказ за внос от митническите органи) и да се информират потребителите. През 2014 г. в системата бяха регистрирани 2755 такива последващи действия.

В момента в системата участват тридесет и една страни (страните от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Кои продукти крият рискове?

През 2014 г. играчките (28%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (23%) са били двете основни категории продукти, наложили предприемането на коригиращи мерки. Рисковете, за които се сигнализира най-често при тези продукти, са свързани с нараняване, задушаване и химикали.

Най-често срещаните химични рискове, за които е сигнализирано през 2014 г., са свързани с продукти като обувки и кожени изделия (напр. хром VI, сенсибилизиращо кожата вещество), играчки и артикули за деца (напр. омекотител за пластмаса, който може да предизвика репродуктивни проблеми) и модни бижута (напр. вредни тежки метали).

Откъде идват опасните продукти?

Най-много предупреждения продължават да се отправят във връзка със стоки, произведени в Китай. През миналата година 64% от уведомленията за опасни продукти са се отнасяли до изделия, внесени от Китай, също както през 2013 г. Европейската комисия си сътрудничи тясно с Китай чрез „Системата за бързо предупреждение - Китай“, за да гарантира, че китайските власти разглеждат на място всички проблеми, свързани с безопасността на продуктите.

Системата за бързо предупреждение в цифри

2435 - общ брой уведомления през 2014 г. Това представлява увеличение от 3 % в сравнение с предходната година, което означава, че потребителите са по-добре защитени, тъй като повече опасни продукти са били спрени. 2755 - последващи действия през 2014 г.

Когато държавите от ЕС открият опасен продукт, те публикуват уведомление в системата за бързо предупреждение. Всички други държави проверяват за съответния продукт на пазарите си и тези от тях, които го открият, посочват какви последващи действия предприемат (забрана/прекратяване на продажбите, изтегляне, изземане или отказ за внос от митническите органи).

 

5 категории продукти, за които най-често се е сигнализирало през 2014 г.:

 

Уведомления по страна на произход на опасните продукти през 2014 г.:

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Инициирано е създаване на Българо-португалска търговска палата
С цел подпомагане на български и португалски фирми Още
Тайвански търговски делегации ще посетят България през юни и октомври
Възможности за по-активно присъствие на бързоразвиващия се тайвански пазар Още
Бизнес мисия в Сицилия, 27-31 май 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми - потенциални купувачи на продукти от керамика, камък, стъкло и ковано желязо, ще бъдат напълно покрити Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на пивоварите: Инвестициите в пивоварния сектор са нараснали с 28% през 2014 г.
През миналата година членовете на Съюза са позиционирали на пазара 10 нови марки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Образование и бизнес“
Посветена на темата „Финансовото образование за устойчива икономика“ Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Новият проект на Закона за обществените поръчки улеснява кандидатстването
Нормативният акт ще създаде правната рамка за пълната електронизация на процеса Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
НАП въвежда комплексно административно обслужване
Без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани от извършващия административната услуга Още
Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в интегрирана информационна система
Eдинен източник на информация за администрацията, услугите и режимите, както и цялостен справочен инструментариум за функционирането на централните и териториалните органи на изпълнителната власт Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на потребителите: близо 2500 опасни продукта са изтеглени от пазара на ЕС през 2014 г.
Играчките и облеклата, текстилните изделия и модните артикули са основните категории продукти, наложили предприемането на коригиращи мерки Още