Брой 39 (296), 25-02-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия публикува зимните прогнози за икономическото развитие за 2012-2014 г. на страните-членки на ЕС


Очакванията на ЕК са eвропейската икономика да започне възстановяване през настоящата година. Според публикуваната днес зимна прогноза на ЕК, икономиката на ЕС се очаква да отбележи растеж от 0,1% през настоящата година, а икономическата активност в страните от еврозоната да се свие с 0,3%. Прогнозата за 2014 г. е за растеж съответно от 1,6 и 1,4%. Въпреки очакваното възстановяване през настоящата година, слабата икономическа активност в края на миналата и началото на тази година ще продължи да оказва отрицателно въздействие върху пазара на труда. С успокояването на финансовите пазари, рисковете пред развитието на Европейската икономика са по-балансирани към настоящия момент.

На фона на ревизираната в посока надолу прогноза за повечето нови страни членки и ЕС като цяло, прогнозата за България спрямо есента на 2012 г. остава без промяна, като се очаква икономическият растеж да достигне 1,4% през 2013 г. и 2% през 2014 г. Растежът е движен от вътрешното търсене. За 2013-та година това е 6-тият най-висок ръст в ЕС след Латвия, Литва, Естония, Румъния и Малта.

Очаква се тенденциите от 2012 г. да продължат и реалният ръст на доходите и потребителското доверие да доведат да увеличаване на разходите на домакинствата. Възстановяването на инвестициите ще бъде подкрепено от съфинансиране със средства от ЕС и умерен ръст на кредитите към частния сектор. Възстановяване на износа се очаква от втората половина на 2013 г. Очаква се бавно възстановяване на пазара на труда, като заетостта ще нарасне с 0,6% през 2014 г. Със стабилизацията на международните цени инфлацията в страната остава ниска и ще достигне 2,6% през 2013 г и 2,7% през 2014 г.

Според ЕК фискалната позиция на страната ще остане силна. Бюджетният дефицит през 2012 г. е понижен благодарение на изключително добрата събираемост, най-вече на приходите от ДДС. Отлично се оценява предприетата от правителството мярка за подобряване на събираемостта - свързването на касовите апарати на търговците с НАП. През 2013 г. дефицитът ще  достигне 1,3% от БВП предвид планираното увеличаване  на  пенсиите от 1 април. През 2014 г. дефицитът ще се свие до 1% от БВП. Брутният държавен дълг ще намалее през 2013 г., а през 2014 г. ще се стабилизира на 17,3% от БВП.

БВП, процентна промяна спрямо предходната година

Подробният доклад е публикуван на адрес: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП връчи Почетен диплом на Националната търговско-банкова гимназия
Преди 100 години Софийската търговско-индустриална камара инициира създаването на средно търговско училище Още
Извънредният и пълномощен посланик на Румъния посети Палатата
Двустранните проекти в областта на енергетиката внасят нова динамика в развитието на търговско-икономическите ни отношения с Румъния Още
През април БТПП очаква бизнес делегация от Централно-сибирския регион
Структуроопределящи за региона са производството на нефт, газ и добив на злато, платина и диаманти, алуминиев и дървен материал Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Лектори от Испания обучават бъдещи предприемачи от Хасковския регион
Обучението е по линия на проект "Интегрирана услуга за предприемачи в България" Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Три пъти по-бързо възстановяват ДДС на фирми, покриващи златния стандарт на НАП
Разработени са публични критерии за покриване на изискванията на златния стандарт Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Влезе в сила нова Наредба за прилагане на правилата за биологично земеделие
Наредбата регламентира прилагането на политиката за производството на биопродукти, тяхното етикетиране и контрола върху тях Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува зимните прогнози за икономическото развитие за 2012-2014 г. на страните-членки на ЕС
За България прогнозата сочи дефицитът през 2013 г. да достигне 1,3% от БВП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство