Брой 144 (401), 26-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Проектът за Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 ще бъде готов за представяне пред ЕК през ноември


Проведе се второто заседание на Тематичната работна група за разработване на бъдещата Оперативната програма, която в следващия програмен период ще бъде наследник на сега действащите ОП „Техническа помощ" и ОП „Административен капацитет".

Проектът за бъдещата Оперативна програма „Добро управление", която в следващия програмен период ще бъде наследник на сега действащите ОП „Техническа помощ" и ОП „Административен капацитет", ще бъде готов за представяне пред Европейската комисия през месец ноември тази година. Това предвижда индикативният план-график за разработване на програмата, който беше приет на 25 юли по време на второто заседание на Тематичната работна група за нейното разработване.

Графикът на дейностите включва провеждане на срещи и обсъждания с ключовите участници в програмирането и разработване на проект на стратегическата рамка на Оперативната програма въз основа на предложенията от тематичната работна група и проведените срещи. Стратегическата рамка ще подлежи на обсъждане и неформално съгласуване със службите на Европейската комисия и последващо актуализиране на проекта в съответствие с получените препоръки. Допълненията ще бъдат съобразени също с промените в европейското законодателство и националните стратегически документи в областта на административния капацитет, съдебната реформа и електронното управление, които предстои да бъдат приети на национално ниво.

Проектът за бъдещата оперативна програма „Добро управление" 2014 - 2020 г. ще бъден представен за обществено обсъждане през месец септември тази година. Непосредствено след това предстои разработване на цялостен проект на програмата, който ще включва индикативно разпределение на финансови ресурси, финансов план по години, хоризонтални въпроси, структурата за управление и контрол на програмата и др. Цялостният проект на програмата ще бъде съгласуван от тематичната работна група в началото на есента, като през месец ноември се очаква проектът да бъде завършен и готов за предоставяне на Европейската комисия.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и МИЕ отличиха най-успешните служби по търговско-икономически въпроси
Първата награда - бронзова статуетка „Хермес“ и Грамота, бе връчена на СТИВ Турция Още
БТПП издаде брошурата „Bulgaria in figures 2013“
Изданието представя систематизирано икономиката на страната ни на английски език Още
Среща с представител на Международния съд по медиация със седалище в Париж
Очаква се френска делегация да посети България през есента на 2013 г. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Работодателите ще получават средства за наемането на млади хора, реши Народното събрание
Държавата плаща част от осигуровките на млади служители, вместо работодателите Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
"Уолтопия" ООД получи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите технологии и иновациите
Инвестицията е за изграждането на Научно-изследователски и развоен център – част от "Колайдър Активити център" Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Необходимост от пререгистрация на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, по реда на новия Закон за туризма
В срок до 26 септември 2013 г. е необходимо тези сдружения да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Закона Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Проектът за Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 ще бъде готов за представяне пред ЕК през ноември
Бъдещата Оперативната програма в следващия програмен период ще бъде наследник на сега действащите ОП „Техническа помощ" и ОП „Административен капацитет Още