Брой 144 (401), 26-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

"Уолтопия" ООД получи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите технологии и иновациите


Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров връчи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите технологии и иновациите на "Уолтопия" ООД за изграждането на Научно-изследователски и развоен център – част от "Колайдър Активити център". Това е един от първите проекти, които ще бъдат реализирани на площадката на "София Тех Парк". Инвестицията е в размер на 7.22 млн. лв. и се очаква да бъдат разкрити 37 нови работни места.

В рамките на Оперативна програма "Конкурентоспособност" се изпълняват различни мерки за подобряване на българската иновационна система, от една страна чрез подкрепа за иновационната дейност в българските предприятия и от друга се насърчава развитието на про-иновативна инфраструктура. Иновациите ще бъдат във фокуса и на новия програмен период 2014-2020, заяви заместник-министър Красин Димитров.

Управителят на "Уолтопия" ООД Ивайло Пенчев даде висока оценка за работата си с българската администрация.

Изпълнителният директор на "София Тех Парк" Елица Панайотова съобщи, че технопаркът си сътрудничи със Софийския университет, Техническия университет, Българска академия на науките и бизнеса. С клъстерите Телекомуникации и Микроелектроника и индустриални електронни системи вече са подписани договори за партньорство, допълни Панайотова.

Заедно с настоящия сертификат, издадените през 2013 г. сертификати по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са общо 12. Проектите по тях предвиждат инвестиции в размер на 60 млн. лв., както и създаване на повече от 720 работни места.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и МИЕ отличиха най-успешните служби по търговско-икономически въпроси
Първата награда - бронзова статуетка „Хермес“ и Грамота, бе връчена на СТИВ Турция Още
БТПП издаде брошурата „Bulgaria in figures 2013“
Изданието представя систематизирано икономиката на страната ни на английски език Още
Среща с представител на Международния съд по медиация със седалище в Париж
Очаква се френска делегация да посети България през есента на 2013 г. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Работодателите ще получават средства за наемането на млади хора, реши Народното събрание
Държавата плаща част от осигуровките на млади служители, вместо работодателите Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
"Уолтопия" ООД получи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите технологии и иновациите
Инвестицията е за изграждането на Научно-изследователски и развоен център – част от "Колайдър Активити център" Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Необходимост от пререгистрация на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, по реда на новия Закон за туризма
В срок до 26 септември 2013 г. е необходимо тези сдружения да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Закона Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Проектът за Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 ще бъде готов за представяне пред ЕК през ноември
Бъдещата Оперативната програма в следващия програмен период ще бъде наследник на сега действащите ОП „Техническа помощ" и ОП „Административен капацитет Още