Брой 229 (1493), 29-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Как дружествата да регистрират химикали в Европейската агенция по химикали (ECHA)


Европейският съюз има водеща роля в усилията за повишаване на безопасността на химичните вещества съгласно регламента REACH. Как се справя всяка страна в този аспект? Дружествата регистрират ли веществата, които произвеждат? Ако не го правят, те може би ги произвеждат незаконно. Стремят ли се дружествата да заменят най-опасните химикали с други? Също така какво въздействие би могло да има това върху заетостта и икономиката?

На уебстраница https://echa.europa.eu можете да намерите например:

  • колко вещества са регистрирани в Европейската агенция по химикали (ECHA);
  • откъде в ЕС/ЕИП идват регистрациите;
  • какви са най-често регистрираните химикали;
  • данни относно опасностите от близо 17 000 вече регистрирани химикала.
    Можете да търсите химикали в зависимост от техните свойства — например канцерогенни вещества или химикали, които са опасни за озоновия слой. Също така можете да търсите химикали, използвани в определен сектор на индустрията.

Възползвайте се от този ресурс, за да съставите материал за начина, по който индустрията във всяка страна от ЕС допринася за по-безопасното използване на химикали. Сега, през последните няколко месеца преди изтичането на крайния срок за регистрация на вещества, използвани в малки количества, (31 май 2018 г.), е подходящият момент редовно да следите развитието на регистрациите съгласно REACH и да публикувате преди тази разпоредба на регламента да влезе в сила. Ако дружествата не подадат регистрация преди изтичането на крайния срок, те не могат да произвеждат или внасят веществата след 1 юни 2018 г.

Основна информация

Преди десет години държавите - членки на ЕС взеха решение от основно значение. Те съобщиха на дружествата от химическата индустрия, че трябва да опишат въздействието на произвежданите от тях химични вещества върху здравето и околната среда, за да могат да продължат да ги произвеждат. Дружествата трябва да докажат, че техните вещества могат да се използват безопасно, като документират свойствата им, употребите, и условията за безопасна употреба в регистрационно досие, подадено в Европейската агенция по химикали (ECHA).

До момента дружествата са подали информация за приблизително 17 000 от най-опасните и често срещани вещества в рамките на крайните срокове за регистрация съгласно REACH през 2010 и 2013 г. Крайният срок през 2018 г. представлява особено предизвикателство, тъй като той се отнася до химични вещества, произвеждани или внасяни в малки обеми. Дружествата, които произвеждат или внасят тези вещества, обикновено са малки и средни предприятия с малък опит в областта на регулаторните въпроси на ниво ЕС. Тези фирми трябва да съберат информация за общо 25 000 химични вещества.

Инфографика за регистрациите по REACH: https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/registration-statistics

Информация за химични вещества: https://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals

Обзор на европейската химическа промишленост за 2017 г. от Cefic (Европейски съвет за химическата промишленост): https://www.chemlandscape.cefic.org

Информация за медиите във връзка с REACH, 2018 г.: https://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

Уебстраници за помощ във връзка с REACH, 2018 г.: https://echa.europa.eu/reach-2018

Статията е подготвена със съдействието
на Търговско-промишлена палата - Враца

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в бизнес делегацията, придружаваща премиера на България в Кралство Саудитска Арабия
Представяне на инвестиционния климат в България по време на форум, организиран от Съюза на Саудитските търговски палати Още
Шведски компании оценяват положително потенциала за развитие на своя бизнес в България
Като основни пречки посочват трудното намиране на работна ръка, бюрокрацията и нереформираната правосъдна система Още
Покана за участие в кръгла маса „Финансови инвеститори срещат млади предприемачи от иновативни стартъпи и МСП”
8 декември 2017 г. от 14 часа в Палатата Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът остава без промяна през ноември
Оценките на мениджърите от промишлеността и търговията на дребно се подобряват Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на закон за изменение закона за собствеността
Удължава се предвиденият срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Как дружествата да регистрират химикали в Европейската агенция по химикали (ECHA)
На 31 май 2018 г. изтича срокът за регистрация на вещества, използвани в малки количества Още
Предложение за повишена защита на интелектуалната собственост в Европейския съюз
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум на Централноевропейската инициатива „Енергийна ефективност и екологични технологии”
4 декември 2017 г., гр. Минск, Беларус Още