Брой 229 (1493), 29-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът остава без промяна през ноември


През ноември бизнес климатът у нас остава почти без промяна спрямо октомври, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно непосредствено преди активния за търговците празничен сезон, докато в сектора на услугите показателят запазва равнището си от октомври. Единствено в строителството показателят се понижава предвид и неактивния зимен сезон.

Бизнес климатът в промишлеността се повишава с 1,2 пункта спрямо октомври в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните предизвикателства пред сектора.

 

Бизнес климатът в търговията на дребно се подобрява с 1 пункт през ноември. Очакванията на търговците за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца са по-оптимистични. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец и независимо от предстоящите празници. Конкуренцията, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда остават основни предизвикателства пред бизнеса от сектора.

В сектора на услугите водещият показател остава без промяна, но показателят за настоящото бизнес състояние на предприятията намалява с 1,6 пункта поради изместване на оценките на мениджърите към по-умерените мнения, сочат данните на НСИ. В прогнозите си за развитието на бизнеса през следващите шест месеца обаче мениджърите от сектора са оптимисти.

Бизнес климатът в строителството се понижава с 2,7 пункта през октомври, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за  състоянието на предприятията. По тяхно мнение се наблюдава известно подобрение на настоящата строителна активност, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават основните пречки пред развитието на сектора.

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в бизнес делегацията, придружаваща премиера на България в Кралство Саудитска Арабия
Представяне на инвестиционния климат в България по време на форум, организиран от Съюза на Саудитските търговски палати Още
Шведски компании оценяват положително потенциала за развитие на своя бизнес в България
Като основни пречки посочват трудното намиране на работна ръка, бюрокрацията и нереформираната правосъдна система Още
Покана за участие в кръгла маса „Финансови инвеститори срещат млади предприемачи от иновативни стартъпи и МСП”
8 декември 2017 г. от 14 часа в Палатата Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът остава без промяна през ноември
Оценките на мениджърите от промишлеността и търговията на дребно се подобряват Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на закон за изменение закона за собствеността
Удължава се предвиденият срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Как дружествата да регистрират химикали в Европейската агенция по химикали (ECHA)
На 31 май 2018 г. изтича срокът за регистрация на вещества, използвани в малки количества Още
Предложение за повишена защита на интелектуалната собственост в Европейския съюз
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум на Централноевропейската инициатива „Енергийна ефективност и екологични технологии”
4 декември 2017 г., гр. Минск, Беларус Още