Брой 146 (151), 30-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага програма за допълнителен растеж в отрасъл сигурност


Обезпечаването на сигурността е основен проблем за всяко общество. Неотдавна настъпилите природни бедствия и терористични атаки подчертаха необходимостта от по-добра подготовка за кризисни ситуации. Ето защо Европейската комисия предложи програма за действие за укрепване на европейския отрасъл на сигурността. Очаква се благодарение на програмата предприятията от този отрасъл, който притежава най-високия потенциал за генериране на растеж и осигуряване на заетост в ЕС, да останат в Европа и да продължат да произвеждат висококачествени продукти в областта на сигурността.

Комисията предлага да бъде създаден истински вътрешен пазар за отрасъла на сигурността посредством, inter alia:

  • хармонизиране на стандартите и процедурите за сертифициране на технологиите в областта на сигурността
  • по-добро използване на полезните взаимодействия между (гражданската) сигурност и научните изследвания в областта на отбраната
  • новаторски схеми за финансиране, като например доставки на развойни продукти, с цел изпитване и валидиране на резултатите от изследователските проекти в областта на сигурността в ЕС,
  • и ще въведе проверки на въздействието върху обществото на новите технологии в областта на сигурността по време на научните изследвания.

Вътрешният пазар ще подкрепя отрасъла на сигурността на ЕС

Приблизителната стойност на пазара на продукти и технологии в областта на сигурността на ЕС е между 26 и 36,5 милиарда евро, като в отрасъла са заети около 180 000 души. Като цяло той може да бъде подразделен на следните сектори: сигурност на въздухоплаването, сигурност на мореплаването, сигурност по границите, защита на критична инфраструктура, антитерористично разузнаване (включително сигурност в кибернетичното пространство и съобщенията), защита на физическата сигурност и защитно облекло.

В по-голямата част от пазарните сегменти на сектора на сигурността европейските дружества продължават да са сред водещите световни компании. Благоприятните условия на вътрешния пазар са решаващи за запазването и разширяването на тяхното технологично предимство, както и за затвърждаване на позицията на отрасъла на сигурността на ЕС на бързо развиващите се международни пазари. Специално внимание следва да се отдели на подпомагането на МСП в техните усилия да навлязат на международните пазари в трети държави.

Информация за мерките за създаване на истински вътрешен пазар за отрасъла на сигурността и повече информация ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Българо-японския икономически съвет при БТПП
През тази година ще бъде отбелязана 40-годишнината от създаването на Съвета Още
Посланикът ни в Молдова посети БТПП
Производство на биодизел, спиртни напитки, винопроизводство са перспективни области за сътрудничество Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: "Лукойл България" ЕООД не е злоупотребило с господстващото си положение на пазарите за търговия на едро
Комисията одобри предложените мерки за бързо възстановяване на конкуренцията на пазара за търговия на бензин и дизелово гориво Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага програма за допълнителен растеж в отрасъл сигурност
Приблизителната стойност на пазара на продукти и технологии в областта на сигурността на ЕС е между 26 и 36,5 милиарда евро Още