Брой 217 (222), 07-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Визовата политика — стимул за икономическия растеж в ЕС

Днес, 7 ноември 2012 г., Европейската комисия прие съобщение по стратегически въпрос — по какъв начин прилагането и развитието на общата визова политика биха могли да допринесат за растежа на ЕС, улеснявайки възможностите за пътуване за граждани от трети държави, желаещи да посетят ЕС.

Осигурявайки общо 18,8 милиона работни места през 2011 г., туристическият отрасъл се превърна в един от най-големите източници на заетост в Европейския съюз и в основен двигател за икономически растеж и развитие. През 2011 г. чуждестранните посетители са похарчили 330,44 милиарда евро. Според последните прогнози тези цифри вероятно ще се увеличат на 20,4 милиона работни места и 427,31 милиарда евро през 2022 г.

Ако се използва напълно потенциалът на действащия визов режим, ЕС ще може да остане атрактивна дестинация за повече туристи/граждани от трети държави, а това ще насърчи стопанската дейност и създаването на заетост в Съюза. Туризмът оказва значително влияние върху икономиката като цяло чрез разходите за услуги по настаняване, храна, транспорт, развлечения, пазаруване и т.н.

Според наличните данни през последните години броят на издадените визи е нараснал значително, а този на отказите се е запазил малък. През 2011 г. в Индия са издадени около 460 000 шенгенски визи, докато през 2007 г. техният брой е бил 340 000. Броят на издадените в Китай визи също е нараснал значително — от 560 000 визи през 2008 г. на 1 026 000 през 2011 г. В Русия през 2011 г. са издадени 5 152 000 визи спрямо 3 500 000 през 2007 г.

Може обаче да се предприемат още мерки за увеличаване на туристическите потоци от държавите, от които могат да пристигат все повече туристи с нарастваща покупателна способност.

Все по-лесно пътуване

Действащият визов режим е предпоставка за сериозни постижения, а редица пречки биха могли да отпаднат, ако консулствата на държавите членки прилагат правилно Визовия кодекс. По-конкретно консулските служби трябва да спазват 15-дневния срок за определяне на среща и 15-дневния срок за вземане на решение по дадено заявление за виза, да осигурят формуляри за заявления на езика на съответната държава и да разгледат възможността за издаване на многократни входни визи.

В дългосрочен план може да се разгледа възможността за евентуални промени на действащите визови правила, в т.ч.:

  • ускоряване и съкращаване на процедурите (преосмисляне на всички стъпки на процедурата, включително подаването на заявлението за виза от посредници/туристически агенции и предварителна консултация);
  • изясняване на определението за това коя е консулската служба, компетентна за обработката на заявлението за виза;
  • опростяване на формуляра за заявлението;
  • опростяване/уточняване на изискванията за придружаващи документи;
  • изясняване на правилата за освобождаване от такси за издаване на виза;
  • изясняване на правилата относно издаването на многократни входни визи;
  • подобряване на консулската организация и сътрудничество, например чрез преразглеждане на нормативната уредба за общи центрове за приемане и обработка на заявления, улесняване на установяването на такива центрове и на тяхното функциониране;
  • засилване на местното шенгенско сътрудничество (хармонизиране на практиките в областта на визовата политика в държавите от Шенген) за повишаване на неговата ефикасност.

Освен това трябва да се вземе предвид и технологичното развитие. Така например в най-скоро време се очаква Комисията да представи законодателни предложения за „Интелигентни граници“ (вж. съобщения IP/11/1234 и MEMO/11/728 от 2011 г.), с които се цели осигуряване на по-равномерни пътнически потоци на външните граници на ЕС.

За повече информация вж. MEMO/12/838.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Импровизиран вот в Посолството на САЩ предизвести новия президент на САЩ
Бизнес форум в БТПП с участие на йорданска делегация
Представени бяха секторите хранително-вкусова промишленост и селско стопанство в България Още
БТПП ще организира Тържествена сесия „100 години подкрепа за подготовка на икономически кадри в България”
През 1913 г. по инициатива на Софийската търговско-индустриална камара е основана Софийската мъжка търговска гимназия Още
Среща с индийската компания “Primemеdia Group”
Интересите на фирмата са към сътрудничество в областите туризъм, образование и информационни технологии Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Анкетно проучване за усвояване на еврофондовете
Еврофондовете отвъд статистиката Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности по ПРСР
Средствата се отпускат за обучение (курсове, семинари, информационни сесии и работни срещи) в сферата на растениевъдството, лесовъдството и животновъдството Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нови електронни услуги на НАП
От този месец гражданите и фирмите, които имат електронен подпис, могат да подават по интернет заявление за регистрация и дерегистрация по ДДС Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съкращаване на процедурни срокове при публикуване на предварително обявление за възлагане на обществени поръчки
Методически указания на Агенцията за обществени поръчки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Визовата политика — стимул за икономическия растеж в ЕС
Туристическият отрасъл е един от най-големите източници на заетост в Европейския съюз и е основен двигател за икономически растеж и развитие Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN