Брой 16 (273), 23-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

България - активен участник в реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС


На заседание Съветът по европейски въпроси (СЕВ) одобри проекта на позиция на България за участие в редовното заседание на Съвета на министрите по земеделие и рибарство, което ще се проведе в Брюксел на 28 януари 2013 г. На заседанието на министрите Ирландското председателство ще представи своята работна програма в областта на земеделието, заедно с пътна карта за реформата на Общата селскостопанска политика, след което министрите ще обменят мнения. Очаква се Ирландското председателство да  започне дискусии по пакета от пет предложения, отнасящи се до санитарен и фитосанитарен, ветеринарен контрол и мерки за безопасност на храните с оглед постигането на максимален напредък. Ирландия отдава голямо значение на устойчива политика в областта на рибарството за Европа чрез по-добро управление на рибните запаси, като се гарантира, че водите на ЕС са защитени за бъдещите поколения. Реформата ще осигури по-ефективни процеси на вземане на решения, по-голяма интеграция на рибарството в морската политика и по-голямо съответствие, за да се избегне прекомерния улов на риба. Постигането на споразумение за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) може да доведе до по-големи възможности за риболов и създаването на работни места в сектора. Въпросът за реформата на ОПОР също ще бъде включен в целите на Председателството на интегрираната морска политика и стратегията за Атлантическия океан. Председателството ще се стреми да постигне споразумение с Европейския парламент относно пакета за реформа, който включва 3 регламента: за Общата политика в областта на рибарството; Общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури и ЕФМДР.

България в своята позиция изразява пълната си готовност да положи всички усилия за постигане на политическо споразумение във времевата рамка, предложена в работната програма на Председателството, като отбелязва обаче, че при вземането на решенията не трябва да се пренебрегва необходимостта от отчитане на спецификите и от постигане на по-голяма ефективност при управлението на рибарството и съхранението на рибните запаси в различните географски региони, особено там, където в усвояването на споделените запаси участват и трети страни. По отношение на ЕФМДР страната ни ще продължава да отстоява позицията си нивото на усвояемост на средствата от сегашния програмен период да не бъде вземано като критерий и ще търси подкрепа от други държави членки в това направление, също така ще продължи да настоява, максималният интензитет на публичната помощ за операция да бъде увеличен от 50% на 60%.

Проектът на позиция за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 28 януари 2013 г. ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет на Република България.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще подкрепи предложение на НСНИ
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи становище на БТПП по предложението за закон за браншовите организации Още
Сътрудничество на БТПП с ФНТС за по-бързото практическо внедряване на нови технологии
Новият председател на Федерацията на научно-техническите съюзи проф. Иван Янчев и членове на УС на ФНТС се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
Българската търговско-промишлена палата участва в академична дискусия по Стратегия за развитие на държавната администрация 2013-2020
БТПП поиска държавните органи да прехвърлят административни услуги към организации на бизнеса Още
Семинар в БТПП
Покана за семинар:„Промени в данъчното и осигурително законодателство” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
`Златен регистър` по ДДС
Възможност за фирмите за по-бързо възстановяване на ДДС Още
ТУРИЗЪМ
Рекорден интерес от страна на индийските туристически фирми към българския щанд в Мумбай - SATTE 2013
Българските туроператори обменят оферти с индийските си колеги Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общинските администрации
Един милион лева по ОПАК за по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции в общините Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България - активен участник в реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС
СЕВ одобри проект на позиция на България за Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Още
СЪОБЩЕНИЯ
Световен икономически форум – Давос 2013
Открива се 43-и световен икономически форум Още