Брой 16 (273), 23-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП ще подкрепи предложение на НСНИ


На кръгла маса за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти участваха представители на законодателната и изпълнителната власт, партньорски, професионални и потребителски организации.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи становище на БТПП по предложението на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ). Отбелязани бяха положителните страни на проектозакона, който цели да се идентифицират брокерите на недвижими имоти, да се създаде прозрачност за тяхната дейност, да се повиши отговорността им за качеството на предоставяните услуги, и най-важното да се защитят интересите на потребителите.
 Проектът предвижда уреждане правния статут на брокерите на недвижими имоти, изискванията за осъществяване на дейността им, условията и реда за придобиване на професионална квалификация и упражняване на професията. Предвидено е създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация и дейност, както и създаване на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти.
 Като цяло усилията на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти ще имат подкрепата на Българската търговско-промишлена палата. Председателят на БТПП препоръча по-ясно фиксиране на изискванията към брокерите и агентите на недвижими имоти, уреждане на правоотношенията между брокерите и клиентите (договорни, организационни, финансови) и между брокерите и агентите. Друга положителна страна е, че проектозаконът е в съответствие с основните правни принципи и добра правна техника при разписването му. Посочено беше, че първи приоритет на БТПП е приемането на закон за браншовите организации, който да уреди принципно реда за прехвърляне на част от саморегулирането на секторите към представителните браншови организации. Уреждането със закони на отношенията във всеки един сектор ще усложни нещата, но пред алтернативата да няма сериозни функции за неправителствените организации може да се пристъпи и към закони от типа, който се предлага от  НСНИ.
 НСНИ - организатор на дискусията, от години работи за професионализацията, етичността и регламентация на пазара на имоти и през последната година. Проведени са редица срещи и дискусии, на които са синтезирани предложенията на сдружението за закон за дейността, изцяло синхронизиран с Европейския стандарт в тази сфера ( в България от 2010г. под името БДС EN 15733).
Чрез въвеждането на ясни правила, задължения и отговорности и с налагането на високи професионални критерии за дейността на брокерите на недвижими имоти ще се гарантират в много по-голяма степен правата и интересите на потребителите на брокерските услуги, ще се защитят интересите на държавата и обществото и ще се създадат условия за лоялна конкурентна среда на пазара на недвижими имоти.
На кръгла маса за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти участваха представители на законодателната и изпълнителната власт, партньорски, професионални и потребителски организации. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи становище на БТПП по предложението на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ). Отбелязани бяха положителните страни на проектозакона, който цели да се идентифицират брокерите на недвижими имоти, да се създаде прозрачност за тяхната дейност, да се повиши отговорността им за качеството на предоставяните услуги, и най-важното да се защитят интересите на потребителите.
 Проектът предвижда уреждане правния статут на брокерите на недвижими имоти, изискванията за осъществяване на дейността им, условията и реда за придобиване на професионална квалификация и упражняване на професията. Предвидено е създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация и дейност, както и създаване на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти.
 Като цяло усилията на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти ще имат подкрепата на Българската търговско-промишлена палата. Председателят на БТПП препоръча по-ясно фиксиране на изискванията към брокерите и агентите на недвижими имоти, уреждане на правоотношенията между брокерите и клиентите (договорни, организационни, финансови) и между брокерите и агентите. Друга положителна страна е, че проектозаконът е в съответствие с основните правни принципи и добра правна техника при разписването му. Посочено беше, че първи приоритет на БТПП е приемането на закон за браншовите организации, който да уреди принципно реда за прехвърляне на част от саморегулирането на секторите към представителните браншови организации. Уреждането със закони на отношенията във всеки един сектор ще усложни нещата, но пред алтернативата да няма сериозни функции за неправителствените организации може да се пристъпи и към закони от типа, който се предлага от  НСНИ.
 НСНИ - организатор на дискусията, от години работи за професионализацията, етичността и регламентация на пазара на имоти и през последната година. Проведени са редица срещи и дискусии, на които са синтезирани предложенията на сдружението за закон за дейността, изцяло синхронизиран с Европейския стандарт в тази сфера ( в България от 2010г. под името БДС EN 15733).
 Чрез въвеждането на ясни правила, задължения и отговорности и с налагането на високи професионални критерии за дейността на брокерите на недвижими имоти ще се гарантират в много по-голяма степен правата и интересите на потребителите на брокерските услуги, ще се защитят интересите на държавата и обществото и ще се създадат условия за лоялна конкурентна среда на пазара на недвижими имоти.
На кръгла маса за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти участваха представители на законодателната и изпълнителната власт, партньорски, професионални и потребителски организации. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи становище на БТПП по предложението на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ). Отбелязани бяха положителните страни на проектозакона, който цели да се идентифицират брокерите на недвижими имоти, да се създаде прозрачност за тяхната дейност, да се повиши отговорността им за качеството на предоставяните услуги, и най-важното да се защитят интересите на потребителите.
 Проектът предвижда уреждане правния статут на брокерите на недвижими имоти, изискванията за осъществяване на дейността им, условията и реда за придобиване на професионална квалификация и упражняване на професията. Предвидено е създаване на Камара на брокерите на недвижими имоти и уреждане на нейния статут, организация и дейност, както и създаване на публичен регистър на брокерите на недвижими имоти.
 Като цяло усилията на НСНИ за регламентиране дейността на брокерите на недвижими имоти ще имат подкрепата на Българската търговско-промишлена палата. Председателят на БТПП препоръча по-ясно фиксиране на изискванията към брокерите и агентите на недвижими имоти, уреждане на правоотношенията между брокерите и клиентите (договорни, организационни, финансови) и между брокерите и агентите. Друга положителна страна е, че проектозаконът е в съответствие с основните правни принципи и добра правна техника при разписването му. Посочено беше, че първи приоритет на БТПП е приемането на закон за браншовите организации, който да уреди принципно реда за прехвърляне на част от саморегулирането на секторите към представителните браншови организации. Уреждането със закони на отношенията във всеки един сектор ще усложни нещата, но пред алтернативата да няма сериозни функции за неправителствените организации може да се пристъпи и към закони от типа, който се предлага от  НСНИ.
 НСНИ - организатор на дискусията, от години работи за професионализацията, етичността и регламентация на пазара на имоти и през последната година. Проведени са редица срещи и дискусии, на които са синтезирани предложенията на сдружението за закон за дейността, изцяло синхронизиран с Европейския стандарт в тази сфера ( в България от 2010г. под името БДС EN 15733).
 Чрез въвеждането на ясни правила, задължения и отговорности и с налагането на високи професионални критерии за дейността на брокерите на недвижими имоти ще се гарантират в много по-голяма степен правата и интересите на потребителите на брокерските услуги, ще се защитят интересите на държавата и обществото и ще се създадат условия за лоялна конкурентна среда на пазара на недвижими имоти.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще подкрепи предложение на НСНИ
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи становище на БТПП по предложението за закон за браншовите организации Още
Сътрудничество на БТПП с ФНТС за по-бързото практическо внедряване на нови технологии
Новият председател на Федерацията на научно-техническите съюзи проф. Иван Янчев и членове на УС на ФНТС се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
Българската търговско-промишлена палата участва в академична дискусия по Стратегия за развитие на държавната администрация 2013-2020
БТПП поиска държавните органи да прехвърлят административни услуги към организации на бизнеса Още
Семинар в БТПП
Покана за семинар:„Промени в данъчното и осигурително законодателство” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
`Златен регистър` по ДДС
Възможност за фирмите за по-бързо възстановяване на ДДС Още
ТУРИЗЪМ
Рекорден интерес от страна на индийските туристически фирми към българския щанд в Мумбай - SATTE 2013
Българските туроператори обменят оферти с индийските си колеги Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общинските администрации
Един милион лева по ОПАК за по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции в общините Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България - активен участник в реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС
СЕВ одобри проект на позиция на България за Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Още
СЪОБЩЕНИЯ
Световен икономически форум – Давос 2013
Открива се 43-и световен икономически форум Още