Брой 92 (349), 15-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия определя приоритетите за европейската среща на върха през май


Преди срещата на върха на 22 май Европейската комисия призовава за постигане на значителен напредък в завършването на вътрешния енергиен пазар и за мерки срещу зачестилите данъчни измами и укриване на данъци.

Председателят Барозу е изпратил писмо до националните лидери, в което са посочени предизвикателствата пред ЕС, свързани с високите цени на енергията, данъчните измами и укриването на данъци.

Енергетика

Фрагментираният енергиен пазар и неизползването на потенциала на енергийната ефективност — например чрез по-евтини и по-чисти източници — доведоха до значителни различия в цените на енергията в рамките на ЕС.

Проблемът с липсата на последователност може да бъде решен, като се завърши изграждането на вътрешния енергиен пазар, както и чрез изпълнение на пакета от мерки за реформиране на енергетиката на ЕС. Трябва да се направи повече и за улесняване на устойчиви частни и публични инвестиции в енергийна инфраструктура.

Европа трябва да разнообрази енергийните си доставки. Това ще изисква използване на нови международни източници и по-координиран подход между страните от ЕС относно възобновяемите източници на енергия и въглеводородите.

Взети заедно, тези мерки ще доведат до повишаване на конкурентоспособността на предприятията от ЕС и ще гарантират, че те и потребителите не плащат прекомерно високи цени за енергия.

Данъчни измами и укриване на данъци

Според оценки страните от ЕС губят десетки милиарди евро, изнесени в офшорни данъчни убежища. Измамите и укриването на данъци ограничават възможностите на правителствата да повишат приходите и да се придържат към плановете си за икономическа политика.

Създаването на данъчна система, основана на справедливост и равнопоставеност, ще гарантира, че всеки — от работниците до мултинационалните компании — дава своя принос към публичните финанси.

За ефективна борба с данъчните измами и укриването на данъци са нужни действия на равнище ЕС, както и на национално и световно равнище. Комисията предлага разширяване на обхвата на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания. Скоро ще бъде представено и предложение за разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация между страните, за да бъдат обхванати дивидентите и капиталовите печалби.

Комисията също така призовава правителствата да изпълняват нейния план за действие за засилване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, както и нейните препоръки за данъчните убежища и агресивното данъчно планиране.

В писмото си председателят Барозу също така призовава лидерите на страните от ЕС за постигане на споразумение по позиция във връзка с международните усилия за борба с данъчните измами и укриването на данъци на предстоящите срещи на Г-8 и Г-20.

Още за срещата на върха на ЕС през май

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно „Иновационна стратегия за интелигентна специализация”
Разработването на стратегията е задължителна "предварителна условност" за следващия програмен период (2014-2020 г.) по оперативните програми Още
Делегация от Саудитска Арабия проучва възможностите за инвестиции у нас
В делегацията са включени предприемачи от секторите архитектура, недвижими имоти, хранително-вкусова промишленост, облекла и текстил, здравеопазване и ИТ Още
Юбилейно тържество-концерт на Националната финансово-стопанска гимназия
Предшествениците на БТПП от Софийската търговско-индустриална камара преди век са имали мъдростта да създадат гимназията Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Увеличават се авансовите плащания към бенефициенти
Управляващите органи на ОП ще имат възможност да определят размер на авансовите плащания към бенефициентите до 65% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През първото тримесечие българската икономика отчита лек ръст
БВП в номинално изражение достига 16,16 млрд. лв. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия определя приоритетите за европейската среща на върха през май
На срещата си на 22 май лидерите на ЕС ще обсъждат данъчната политика и енергетиката в условията на полаганите усилия за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността Още
EIOPA започва приемането на кандидатури за членство в Групите на пазарните участници
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Truck Show Камиони 2013 г.