Брой 92 (349), 15-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: През първото тримесечие българската икономика отчита лек ръст


В началото на тази година българската икономика отчита лек ръст. През първото тримесечие на 2013 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 0.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година увеличението е в рамките на 0,1%. Това показват изнесените днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2013 г. БВП в номинално изражение достига 16,16 млрд. лв.

Реализираната добавена стойност за този период е 13 708 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (63.4%), следван от индустриалния (31.9%) и аграрния сектор (4.7%).

По елементи на крайното използване за пореден път най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.7%), което в стойностно изражение възлиза на 13 851 млн. лева.

През първото тримесечие на 2013 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 2 910 млн. лв. и заема 18.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на тази спрямо четвъртото тримесечие на миналата година БВП се увеличава с 0.1%. За същия период брутната добавена стойност запазва равнището си.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2013 г. принос за регистрирания икономически растеж имат бруто образуването в основен капитал с 2.4%, колективното потребление с 0.9% и износът на стоки и услуги с 1.8%.

Годишни изменения

През първите три месеца на тази година икономиката нараства с 0.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Същевременно брутната добавена стойност се увеличава с 0.3%. Увеличение е регистрирано в аграрния, индустриалния сектор и сектора на услугите съответно с 3.3, 1.3 и 0.3%. По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на колективното потребление с 3.0% в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо първото тримесечие на предходната година с 4.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 8.9%, а вносът на стоки и услуги - с 4.4%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно „Иновационна стратегия за интелигентна специализация”
Разработването на стратегията е задължителна "предварителна условност" за следващия програмен период (2014-2020 г.) по оперативните програми Още
Делегация от Саудитска Арабия проучва възможностите за инвестиции у нас
В делегацията са включени предприемачи от секторите архитектура, недвижими имоти, хранително-вкусова промишленост, облекла и текстил, здравеопазване и ИТ Още
Юбилейно тържество-концерт на Националната финансово-стопанска гимназия
Предшествениците на БТПП от Софийската търговско-индустриална камара преди век са имали мъдростта да създадат гимназията Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Увеличават се авансовите плащания към бенефициенти
Управляващите органи на ОП ще имат възможност да определят размер на авансовите плащания към бенефициентите до 65% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През първото тримесечие българската икономика отчита лек ръст
БВП в номинално изражение достига 16,16 млрд. лв. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия определя приоритетите за европейската среща на върха през май
На срещата си на 22 май лидерите на ЕС ще обсъждат данъчната политика и енергетиката в условията на полаганите усилия за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността Още
EIOPA започва приемането на кандидатури за членство в Групите на пазарните участници
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Truck Show Камиони 2013 г.