Брой 197 (707), 14-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Новите храни: иновация или риск за здравето?


През 2009 г. ЕС одобри семената от чиа като хранителна съставка. Те могат да представляват до 5% от съдържанието на хлебни продукти ©BELGA-EASYFOTOSTOCK

Хранителната промишленост е арена на яростна конкуренция – нови продукти, съставки или методи на производство се борят да спечелят интереса на потребителите. Тези нововъведения обаче трябва да отговарят на изискванията за безопасност. Вчера Комисията по околна среда на Европейския парламент разгледа проект за законодателен акт, даващ определение за т.нар. нови храни и регулиращ процеса на одобрение. Предложеният текст заменя спорен предходен проект, по който не бе достигнато съгласие на европейско ниво.

През 2008 г. Европейската комисия направи предложение за промени в съществуващото европейско законодателство за новите храни. Текстовете за продуктите от месо на клонирани животни обаче се оказаха твърде противоречиви и Парламентът и Съветът не можаха да постигнат съгласие.

Сегашното предложение изключва от обхвата си клонираните животни, но засяга екзотични храни като Tetragonia Tetragonoides (вид спанак), сок от нони (Morinda citrifolia) или семена от чиа (Salvia hispanica). Доскоро всички те бяха непознати на европейския пазар, но промените във вкусовете и очакванията на потребителите повишават популярността им. Целта на европейското законодателство е да се гарантира, че такива храни не представляват заплаха за здравето на хората.

Освен това в понятието „нови храни“ се включват и продукти, получени в резултат на нови способи на производство. Законодателният акт се стреми да регулира защитата на правата на интелектуална собственост върху такива продукти и да облекчи процеса на одобрението им, без това да намалява защитата на потребителите.

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно новите храни  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Втори конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 2014
Атрактивни награди за победителите; срок за изпращане на заявки 31 октомври Още
Възможности за по-активно търговско-икономическо сътрудничество с Нигерия бяха обсъдени в БТПП
България може да оказва компетентно техническо съдействие и участие в изграждането на съвременна инфраструктура в Нигерия Още
Нови членове на Палатата
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
БАН ще привлича в дейността си работещи в чужбина български учени
Изтъкнати учени – българи, които работят в университети и компании в Италия, Франция, Германия, Канада и САЩ, ще подкрепят ръководството на БАН с идеи и предложения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
9-та годишна конференция “Сделки и Инвеститори 2014”
Срок за регистрация - 27 октомври Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация 0.2 на сто през септември спрямо август
Поскъпване се отчита при хранителните продукти, тютюневите изделия, безалкохолните и алкохолните напитки Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
1 милион удостоверения по-малко може да издава НАП
Е-услуга на приходната администрация пести близо 7,3 млн. лв. на граждани и фирми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-просто и по-ясно право на ЕС при по-малки разходи — равносметка на постиженията
Политици, заинтересовани страни и експерти разглеждат постиженията и оставащите предизвикателства в областта на интелигентното регулиране, намаляването на административната тежест Още
Новите храни: иновация или риск за здравето?
Предлаганият регламент на ЕС гарантира безопасност на храните и функционирането на вътрешния пазар на храни, като същевременно се намалява административната тежест Още