Брой 197 (707), 14-10-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Втори конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 2014


 

Съветът по иновации и енергийна ефективност при БТПП, съвместно с Enterprise Europe Network, ще проведе Втори конкурс за иновации в две категории:

  • за номиниране на иновативен проект през 2014 г.
  • за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт/услуга/процес/организация на работата или бизнес модел през 2014 г.

Конкурсът се организира под егидата на Министерството на икономиката и енергетиката.

За победителите* в категория „Иновативно предприятие“ е предвидена награда – безплатна оценка на иновационния им капацитет с инструмента IMP3rove – първата европейска стандартизирана система за управление на иновациите CEN/TS 16555-1:2013. IMP3rove (www.improve-innovation.eu) е холистичен метод за изучаване на иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнен цикъл на иновациите и базовите фактори. Ползите за фирмите са:

  • извършена оценка с IMP3rove дава предимство при кандидатстване за финансиране по програми Хоризонт2020 и Cosme
  • анализ на силните и слабите страни
  • намиране на нови пазари и клиенти
  • разбиране за важността на управлението на иновациите.

Участието в иновативни конкурси се разглежда като конкурентно предимство когато кандидатствате за финансиране на иновативна идея! Критерии за оценка  ТУК

Всички желаещи могат да изпратят предложенията си, придружени с кратка анотация на иновативния проект, респективно на иновативното предприятие и на внедрения в дейността иновативен продукт/услуга/процес/организация на работата или бизнес модел. 

Отличените на първо място ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои на 11 декември 2014 г. от 16:30 ч. в БТПП. Наградите ще връчат министърът на икономиката и енергетиката и председателят на БТПП.

На церемонията ще присъстват представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи, учени от БАН и Селскостопанска академия, както и победителите от Първия конкурс, проведен през 2013 г. Преди церемонията,от 14,30 ч., ще се състои кръгла маса на тема „Иновациите в ICT сектора“. Доц.д-р Александър Шикаланов ще представи функционалната характеристика на платформата „Иновационната борса” към Съвета по иновации при БТПП.

През 2013 г. производителят на микрочипове за автомобилната индустрия "Мелексис България" беше отличен като най-иновативната компания за дейността си по въвеждането в експлоатация на 8 нови проекта в областта на микроелектрониката за автомобилния сектор, а в категорията „Най-иновативен проект“ бе отличена изследователската компания "Био компоненти" за разработките си за добиване на екстракт от слузта на градински охлюви.

Срок за изпращане на заявки: 17:00ч. на 31 октомври 2014 г. (петък) - на вниманието на Мирослава Маркова, технически секретар на Съвета по иновации към БТПП, e-mail: m.markova@bcci.bg, тел. (02) 811 7194.

-------------
* Предприятията трябва да отговарят на определени условия, за да може да се направи оценка с IMP3rove. За повече информация: Елеонора Карнаса, e.carnasa@bcci.bg, 02/980 21 89

НОВИНИ ОТ БТПП
Втори конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 2014
Атрактивни награди за победителите; срок за изпращане на заявки 31 октомври Още
Възможности за по-активно търговско-икономическо сътрудничество с Нигерия бяха обсъдени в БТПП
България може да оказва компетентно техническо съдействие и участие в изграждането на съвременна инфраструктура в Нигерия Още
Нови членове на Палатата
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
БАН ще привлича в дейността си работещи в чужбина български учени
Изтъкнати учени – българи, които работят в университети и компании в Италия, Франция, Германия, Канада и САЩ, ще подкрепят ръководството на БАН с идеи и предложения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
9-та годишна конференция “Сделки и Инвеститори 2014”
Срок за регистрация - 27 октомври Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация 0.2 на сто през септември спрямо август
Поскъпване се отчита при хранителните продукти, тютюневите изделия, безалкохолните и алкохолните напитки Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
1 милион удостоверения по-малко може да издава НАП
Е-услуга на приходната администрация пести близо 7,3 млн. лв. на граждани и фирми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-просто и по-ясно право на ЕС при по-малки разходи — равносметка на постиженията
Политици, заинтересовани страни и експерти разглеждат постиженията и оставащите предизвикателства в областта на интелигентното регулиране, намаляването на административната тежест Още
Новите храни: иновация или риск за здравето?
Предлаганият регламент на ЕС гарантира безопасност на храните и функционирането на вътрешния пазар на храни, като същевременно се намалява административната тежест Още