Брой 56 (313), 20-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК одобри включването на памука в схема на държавната помощ


Европейската комисия одобри включването на памука в схема на държавна помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена. На 12 март 2013 г., изменението на схемата бе публикувано в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, като тя ще се прилага под № SA.36309 (2013/N).

1 април 2013 г. ще бъде началната дата за кандидатстване и издаване на удостоверения, като се предвижда помощта да се прилага до 31 декември 2013 г. Бенефициенти по схемата са малки и средни предприятия (регистрирани земеделски производители), получили разрешение за производство на посевен материал, по реда на чл. 28 на Закона за посевния и посадъчен материал. Помощта се предоставя посредством субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

От 2010 г. е в сила и се прилага схема на държавна помощ „Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена”.

През 2011 г. беше нотифицирано и одобрено от Европейската комисия изменение на държавната помощ, с цел включване на домати, краставици, пипер, дини и пъпеши в обхвата на схемата.

Основната цел на помощта е увеличаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни, зеленчукови култури, картофи и тютюн и стимулиране на използването им от земеделските производители.

С оглед разширяване обхвата на схемата на държавна помощ, за включване в нея и на влакнодайната култура памук, през 2013 г. бяха предприети мерки за изменение на помощта от страна на Министерството на земеделието и храните.

Предвидено е държавната помощ да се прилага до 31 декември 2013 г. като началната дата за кандидатстване и издаване на удостоверения е 1 април 2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Дали не забравихме бързо какво ни даде Валутният борд
Възстановява се работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 22 март
Заседанията на НСТС ще се излъчват онлайн Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща за развитие на бизнес партньорства и обмен на иновативни идеи в Болоня
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Плащанията към бюджета без такси за гражданите през ПОС-терминали се увеличават
Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на картовите транзакции Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Започна приемането по електронен път на заявленията за вписване в публичните регистри на Информационната система за отпадъците
С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител след 22 март 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EK прави допитване за по-добра правната защита за потребителите при трансгранични искове
Европейската процедура за искове с малък материален интерес e евтин и лесен способ за уреждането на трансгранични спорове, свързани с искове на стойност до 2 000 евро Още
ЕК одобри включването на памука в схема на държавната помощ
Предвижда се помощта да се прилага до 31 декември 2013 г. Още