Брой 56 (313), 20-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

АДМ СОЛАР ТГ (ADM SOLAR TG)
Руска федерация

Туристическа дейност

АЛНАДИГРУП ЛИМИТИД (ALNADDYGROUP LIMITED)
Специален административен район Хонконг , КНР

Създаване и поддръжка на онлайн медиии; маркетингова и рекламна дейност в Интернет

БЕСТ ПИК (BEST PICK)
САЩ

Услуги - селскостопански, земеделски консултации; търговия и производство

ВОТЧИНА ООД (VOTCHINA LLC)
Руска федерация

Услуги в областта на растениевъдството и животновъдството; посредническа дейност по операции с недвижими имоти

ЕВРО 333 (EVRO 333)
Украйна

Строителство

НОВИ АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД (NEW AGRICULTURAL TECHNOLOGIES LTD.)
Руска федерация

Предоставяне на услуги, свързани с производство на селскостопански култури; строителство на сгради и съоръжения

ОСМ (OSM)
Руска федерация

Услуги в областта на правото, счетоводството и одита; консултации по търговски въпроси; консултации по управление на предприятието

ОСТ-МАРКЕТ ООД (OST-MARKET LTD.)
Руска федерация

Услуги по организиране на изложби, семинари и панаири

ХЕЛЛО БЕБИ (HELLO BABY)
Казахстан

Търговия с недвижими имоти

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Дали не забравихме бързо какво ни даде Валутният борд
Възстановява се работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 22 март
Заседанията на НСТС ще се излъчват онлайн Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща за развитие на бизнес партньорства и обмен на иновативни идеи в Болоня
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Плащанията към бюджета без такси за гражданите през ПОС-терминали се увеличават
Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на картовите транзакции Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Започна приемането по електронен път на заявленията за вписване в публичните регистри на Информационната система за отпадъците
С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител след 22 март 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EK прави допитване за по-добра правната защита за потребителите при трансгранични искове
Европейската процедура за искове с малък материален интерес e евтин и лесен способ за уреждането на трансгранични спорове, свързани с искове на стойност до 2 000 евро Още
ЕК одобри включването на памука в схема на държавната помощ
Предвижда се помощта да се прилага до 31 декември 2013 г. Още