Брой 56 (313), 20-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Започна приемането по електронен път на заявленията за вписване в публичните регистри на Информационната система за отпадъците


Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път. Регистрираните до момента заявления и данни ще бъдат прехвърлени по служебен път в електронната система. Регистрацията в публичните регистри е еднократна.

С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. Подадените към съответните регистри заявления остават валидни. Деловодството на ИАОС ще приема заявки за вписване на хартиен носител до 22 март 2013 г. включително.

При успешна регистрация системата генерира уникален номер за всеки заявител. Едно и също задължено лице, регистрирано в различни публични регистри, получава един регистрационен номер. Система протоколира чрез системни записи датата и часа на всички извършвани действия от страна на задължените лица и на администраторите на системата. 

Поддържат се следните електронни регистри:

  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара гуми;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара масла.

Системата позволява, по електронен път да се извършват следните операции:

  • Подаване на заявка за вписване в публичните регистри;
  • Подаване на заявка за промяна на информацията в съществуваща регистрация;
  • Подаване на заявка за отписване от публичните регистри;
  • Търсене в публичните регистри по определени критерии.

Задължените лица в едномесечен срок от започване, промяна или прекратяване на дейността си попълват и подават съответните заявки на сайта на ИАОС: http://eea.government.bg/mro/

След подаване на заявката за включване, в срок от 10-дни, ИАОС изпраща на заявителя в електронно съобщение потребителско име и парола за достъп до системата. По изключение - в 7-дневен срок, ИАОС предоставя потребителско име и парола за достъп до Публичния регистър единствено на лицата, които пускат на пазара масла.

В случай на необходимост от промяна на заявените данни, на лицето се изпраща електронно съобщение с кратко описание на информацията нуждаеща се от корекции. 

Очаква се електронните заявления чувствително да облекчат бизнеса.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Дали не забравихме бързо какво ни даде Валутният борд
Възстановява се работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 22 март
Заседанията на НСТС ще се излъчват онлайн Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от ЕЕN
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща за развитие на бизнес партньорства и обмен на иновативни идеи в Болоня
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Плащанията към бюджета без такси за гражданите през ПОС-терминали се увеличават
Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на картовите транзакции Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Започна приемането по електронен път на заявленията за вписване в публичните регистри на Информационната система за отпадъците
С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител след 22 март 2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EK прави допитване за по-добра правната защита за потребителите при трансгранични искове
Европейската процедура за искове с малък материален интерес e евтин и лесен способ за уреждането на трансгранични спорове, свързани с искове на стойност до 2 000 евро Още
ЕК одобри включването на памука в схема на държавната помощ
Предвижда се помощта да се прилага до 31 декември 2013 г. Още