Брой 171 (1682), 07-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Личните данни ще могат да пътуват безопасно между ЕС и Япония


След приключването през юли 2018 г. на дискусиите между ЕС и Япония относно защитата на личните данни Комисията започна  процедурата по приемане на своето решение относно адекватното ниво на защита.

Комисар Йоурова  информира колегиума на членовете на Комисията за следващите етапи на процедурата и Комисията публикува проекта на решение относно адекватното ниво на защита и свързаните с него документи. Това включва допълнителните гаранции, които Япония ще прилага по отношение на личните данни от ЕС, предавани на Япония, както и ангажиментите относно достъпа на японските публични органи до личните данни за целите на правоприлагането и националната сигурност, с които се гарантира, че нивото на защита на данните в Япония е адекватно на осигуряваното от ЕС. В Япония се извършва подобен процес за признаване на рамката на ЕС в областта на защитата на данните.

Понастоящем всяка от страните извършва вътрешните си процедури за окончателното приемане на съответното си решение за адекватно ниво на защита. За ЕС това е свързано с получаването на становище от Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) и даването на зелена светлина от комитет, съставен от представители на държавите — членки на ЕС. След като тази процедура приключи, Комисията ще приеме решение относно адекватното ниво на защита, осигурявано от Япония.

За да се гарантира ниво на защита, което по същество да е еквивалентно на европейските стандарти, Япония е поела ангажимента да прилага редица допълнителни гаранции за защита на предаваните лични данни, преди Комисията да приеме официално своето решение. Когато се предават на Япония, личните данни на европейците ще се ползват със солидна защита в съответствие със стандартите на ЕС за неприкосновеност на личния живот. Договореността също така ще допълни Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония като европейските предприятия ще могат да се ползват от свободно движение на данни към и от този ключов търговски партньор, както и от привилегирован достъп до 127-те милиона японски потребители. ЕС и Япония потвърждават, че в ерата на цифровите технологии насърчаването на високите стандарти за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни и улесняването на международната търговия трябва и могат да вървят ръка за ръка.

За повече информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подписа споразумение с PHD Chamber
В рамките на българо-индийски форум с участието на президентите на Индия и България Още
Първа среща с новия посланик на Беларус
Двустранен бизнес форум през октомври по време на заседание на Белоруско-българската междуправителствена комисия Още
БТПП съдейства на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция
Представяне на възможностите за участие в два търговски панаира в Китай
На 14 септември в сградата на Посолството на Китайската народна република - София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
3.4% ръст на БВП през второто тримесечие на 2018 г.
В сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. - по предварителни оценки на НСИ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
Във връзка с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Дискусия и пряко предаване на речта за състоянието на Съюза
12 септември 2018 г. Още
Личните данни ще могат да пътуват безопасно между ЕС и Япония
Приключиха дискусиите между ЕС и Япония относно защитата на личните данни Още