Брой 152 (157), 07-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.


По предварителни данни на Националния статистически институт през юни 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.8% в сравнение с май 2012 година.

През юни 2012 г.  календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 1.5% спрямо съответния месец на 2011 година.

Месечни изменения

През юни 2012 г. спрямо предходния месец е регистрирано намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.7%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение от 5.0%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - със 17.9%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.8%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.3%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.6%, при производството на мебели - с 6.2%. Ръст е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили - с 57.9%, при производството на облекло - с 6.8%, при производството на тютюневи изделия - с 6.3%.

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост - с 8.5%, и при преработващата промишленост - с 3.3%, докато намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

Регистриран е ръст при производството на инвестиционни продукти (9.2%), докато при производството на енергийни продукти е регистриран спад (5.0%), както и при производството на продукти за междинно потребление (1.0%).

НОВИНИ ОТ БТПП
Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката
Особено уязвим е малкият и среден бизнес; изкривяват се условията за равностойна конкурентна среда Още
БТПП: Страната ни се нуждае от 1 милиард евро за наука и иновации
Инвестициите на бизнеса в иновации да се освобождават от данъци Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци
България е сред 12-те държавите членки с най-големи пропуски в управлението на битовите отпадъци Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.
Регистрирано е намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение на одитори по схемата LICS EN 15038 съгласно стандарта за преводачески услуги
Освен за одитори, обучението е и за желаещи да подобряват качеството на преводаческите услуги на своята организация Още