Брой 152 (157), 07-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.


По предварителни данни на Националния статистически институт през юни 2012 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.8% в сравнение с май 2012 година.

През юни 2012 г.  календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 1.5% спрямо съответния месец на 2011 година.

Месечни изменения

През юни 2012 г. спрямо предходния месец е регистрирано намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.7%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение от 5.0%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - със 17.9%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.8%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.3%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.6%, при производството на мебели - с 6.2%. Ръст е регистриран при производството на превозни средства, без автомобили - с 57.9%, при производството на облекло - с 6.8%, при производството на тютюневи изделия - с 6.3%.

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост - с 8.5%, и при преработващата промишленост - с 3.3%, докато намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

Регистриран е ръст при производството на инвестиционни продукти (9.2%), докато при производството на енергийни продукти е регистриран спад (5.0%), както и при производството на продукти за междинно потребление (1.0%).

НОВИНИ ОТ БТПП
Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката
Особено уязвим е малкият и среден бизнес; изкривяват се условията за равностойна конкурентна среда Още
БТПП: Страната ни се нуждае от 1 милиард евро за наука и иновации
Инвестициите на бизнеса в иновации да се освобождават от данъци Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум в Добрич
Форумът ще се състои по време на Добрички панаир „Селското стопанство и всичко за него” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци
България е сред 12-те държавите членки с най-големи пропуски в управлението на битовите отпадъци Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.
Регистрирано е намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
България и Румъния: Набиране на съвместни НИРД проекти в рамките на програма ЕВРОСТАРС
Целта е разработване на иновативни продукти, услуги или процеси във всички технологични области Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение на одитори по схемата LICS EN 15038 съгласно стандарта за преводачески услуги
Освен за одитори, обучението е и за желаещи да подобряват качеството на преводаческите услуги на своята организация Още