Брой 152 (157), 07-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката


Във връзка с договарянето на минималния осигурителен доход (МОД) за 2013г. БТПП констатира, че и тази година в различните икономически дейности съществуват предпоставки за нереално отчитане на състоянието на фирмите в отделните браншове.

Поради отсъствие на методика за определяне на МОД, особено уязвим е малкият и среден бизнес, където няма възможност за прилагане на процента на изменение както в отделния бранш, така със средния на национално ниво.

Палатата констатира и случаи на сепаративни споразумения, без отчитане на становището на всички браншови организации в конкретни икономически дейности. Така изкуствено ще бъдат завишени разходите за труд, което ще постави редица фирми в крайно неблагоприятни икономически условия.

В писмо до министъра на труда и социалната политика БТПП настоява, в унисон с препоръките на Европейската комисия, системата за определяне на МОД да бъде преразгледана, като в съответствие с това се отчетат интересите на всички фирми и организации във всяка икономическа дейност:

  • на първо време да бъдат преразгледани онези споразумения, при които е допуснато частично (сепаратиско) представяне на страните в отделните браншове (виж писмо на Браншова организация за текстил и облекло  ТУК).
  • да бъдат зачетени споразуменията за запазените нива на МОД, където няма икономическа възможност за промени.

БТПП поддържа тезата, че административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката като цяло, с тежки последствия за малките и средни предприятия, с изкривяване на условията за равностойна конкурентна среда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката
Особено уязвим е малкият и среден бизнес; изкривяват се условията за равностойна конкурентна среда Още
БТПП: Страната ни се нуждае от 1 милиард евро за наука и иновации
Инвестициите на бизнеса в иновации да се освобождават от данъци Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци
България е сред 12-те държавите членки с най-големи пропуски в управлението на битовите отпадъци Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.
Регистрирано е намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение на одитори по схемата LICS EN 15038 съгласно стандарта за преводачески услуги
Освен за одитори, обучението е и за желаещи да подобряват качеството на преводаческите услуги на своята организация Още