Брой 152 (157), 07-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката


Във връзка с договарянето на минималния осигурителен доход (МОД) за 2013г. БТПП констатира, че и тази година в различните икономически дейности съществуват предпоставки за нереално отчитане на състоянието на фирмите в отделните браншове.

Поради отсъствие на методика за определяне на МОД, особено уязвим е малкият и среден бизнес, където няма възможност за прилагане на процента на изменение както в отделния бранш, така със средния на национално ниво.

Палатата констатира и случаи на сепаративни споразумения, без отчитане на становището на всички браншови организации в конкретни икономически дейности. Така изкуствено ще бъдат завишени разходите за труд, което ще постави редица фирми в крайно неблагоприятни икономически условия.

В писмо до министъра на труда и социалната политика БТПП настоява, в унисон с препоръките на Европейската комисия, системата за определяне на МОД да бъде преразгледана, като в съответствие с това се отчетат интересите на всички фирми и организации във всяка икономическа дейност:

  • на първо време да бъдат преразгледани онези споразумения, при които е допуснато частично (сепаратиско) представяне на страните в отделните браншове (виж писмо на Браншова организация за текстил и облекло  ТУК).
  • да бъдат зачетени споразуменията за запазените нива на МОД, където няма икономическа възможност за промени.

БТПП поддържа тезата, че административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката като цяло, с тежки последствия за малките и средни предприятия, с изкривяване на условията за равностойна конкурентна среда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката
Особено уязвим е малкият и среден бизнес; изкривяват се условията за равностойна конкурентна среда Още
БТПП: Страната ни се нуждае от 1 милиард евро за наука и иновации
Инвестициите на бизнеса в иновации да се освобождават от данъци Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в Българо-румънски бизнес форум в Добрич
Форумът ще се състои по време на Добрички панаир „Селското стопанство и всичко за него” Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци
България е сред 12-те държавите членки с най-големи пропуски в управлението на битовите отпадъци Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.
Регистрирано е намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
България и Румъния: Набиране на съвместни НИРД проекти в рамките на програма ЕВРОСТАРС
Целта е разработване на иновативни продукти, услуги или процеси във всички технологични области Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение на одитори по схемата LICS EN 15038 съгласно стандарта за преводачески услуги
Освен за одитори, обучението е и за желаещи да подобряват качеството на преводаческите услуги на своята организация Още