Брой 152 (157), 07-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Обучение на одитори по схемата LICS EN 15038 съгласно стандарта за преводачески услуги


Българският институт за стандартизация организира двудневно обучение по схемата LICS съгласно EN 15038 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” на 11 и 12 септември 2012 г., начало 09:00 часа.

Място на провеждане: Български институт за стандартизация – зала 2, етаж 1.

Лектор: Dr. Peter Jonas, Director Certification, Prokurist Austrian Standards plus GmbH.

Участници в обучението могат да бъдат:

 • одитори по стандартите ISO 9001 и ISO 19011, желаещи да придобият компетентност на одитор и по схемата за сертификация LICS EN 15038
 • разработващи и внедряващи процедури с цел сертификация по схемата LICS EN 15038
 • желаещи да подобряват непрекъснато качеството на преводаческите услуги на своята организация.

Обучението ще се фокусира върху:

 • Основни принципи на европейската стандартизация.
 • Основни понятия и определения, свързани с оценяването на съответствието.
 • ISO 19011 за извършване на одити и прилагането му при одит на писмени преводачески услуги.
 • Задълбочен анализ на изискванията на европейския стандарт EN 15038.
 • Практически задачи с цел разработване на конкретни аспекти и теми от EN 15038.
 • Схемата за сертификация LICS EN 15038.

За обучението ще бъдат предоставени официалното издание на стандарта БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” и изискванията на схемата за сертификация LICS EN 15038.

Обучението ще се извърши на английски език.

Такса за обучението: 300 лв. без ДДС. Цената включва материалите за обучението, кафе-паузи и обяд.

Преминалите успешно курса ще получат удостоверение за теоретично обучение по схемата за сертификация LICS EN 15038.

Желаещите да участват в обучението е необходимо:

 • да попълнят и изпратят карта за регистрация на посочения в нея адрес и да заплатят съответната такса
 • да изпратят с картата за регистрация и сертификат за завършен основен курс по ISO 9001 и ISO 19011.

Карта за регистрация

Програма на обучението

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Административното налагане на ръст на осигурителния доход е неприемлив подход и във вреда на икономиката
Особено уязвим е малкият и среден бизнес; изкривяват се условията за равностойна конкурентна среда Още
БТПП: Страната ни се нуждае от 1 милиард евро за наука и иновации
Инвестициите на бизнеса в иновации да се освобождават от данъци Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци
България е сред 12-те държавите членки с най-големи пропуски в управлението на битовите отпадъци Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на промишленото производство през юни 2012 г.
Регистрирано е намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обучение на одитори по схемата LICS EN 15038 съгласно стандарта за преводачески услуги
Освен за одитори, обучението е и за желаещи да подобряват качеството на преводаческите услуги на своята организация Още