Брой 124 (884), 01-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Анализ на „Райфайзенбанк“: Прогнозата за растеж на БВП на България се повишава на 2%


Поради многото доброто представяне през пролетта, прогнозите за растеж на БВП на Полша, Унгария, Чехия и Словакия бяха ревизирани нагоре, като по този начин 4 от петте централноевропейски* пазари се очаква да отчетат реален растеж на БВП от над 3%. Прогнозите за Румъния, България и Хърватия също бяха повишени – съответно от  3 на 4% за Румъния, от 1.2 на 2% за България и от 0 на 0.5% за Хърватия. Ситуацията в подрегиона Източна Европа остава усложнена, като се очаква до края на годината БВП да отчете спад от -3.5% в Беларус, -4% в Русия и -10% в Украйна. Това се казва в анализ на „Райфайзенбанк“.

“Тъй като пикът на цикъла на растеж се очаква да настъпи през втората половина на 2015 и началото на 2016 г., прогнозите за растеж за 2016 г. са малко под нивата за тази година. В повечето от страните в Централна Европа е характерно за растежа да допринасят всички компоненти на търсенето. Най-вече силното вътрешно потребление в страните с растеж от Централна и Югоизточна Европа, дължащо се на индивидуалното потребление и инвестициите, води до икономическо възстановяване, базирано на собствени сили, което ще продължи и след 2016 г.,” коментира Петер Брециншек, Главен анализатор на Райфайзен Рисърч на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) по повод публикацията „Стратегия за Централна и Източна Европа“ за третото тримесечие на 2015 г.

България: прогнозата за растеж на БВП за тази година се повишава на 2%

Военните конфликти в Украйна и Близкия Изток, напрежението в Македония и финансовата криза в Гърция поставят България в несигурна геополитическа обстановка. Въпреки това, тя остава стабилна. Нещо повече, коалиционното правителство работи в сравнително спокойна вътрешнополитическа обстановка, поради което то най-вероятно ще продължи управлението си в средносрочна перспектива. През първото тримесечие на 2015 г., реалният брутен вътрешен продукт (БВП) се увеличи изненадващо бързо - с 3.1% на годишна база. Главни мотори на растежа бяха нетният експорт, който допринесе с 2.3 пр.п. и индивидуалното потребление - с 1.0 пр.п., докато брутните инвестиции останаха неутрални (с 0.0 пр.п.) към прираста на икономиката. От страна на производството, секторът на услугите имаше най-солиден принос за растежа, следван от индустрията и селското стопанство. Въпреки рухването на четвъртата по големина Корпоративна търговска банка през втората половина на 2014 г., финансовият сектор като цяло също отбеляза растеж от 0.5% на годишна база. „Поради слабото евро, износът се очаква да продължи ръста си до края на годината. От своя страна потреблението на домакинствата, макар и по-бавно, също ще нараства, стимулирано от ниските лихви по депозитите. Очаква се постепенно спадащите лихви по кредитите, както и еврофондовете, да подкрепят инвестициите, които през първото тримесечие бяха неутрални към растежа на икономиката“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк (България) Емил Калчев. Има индикации и, че дефлационната тенденция е обърнала посоката си под влияние на политиката на ЕЦБ за количествено облекчение, като инфлацията към края на годината вероятно ще доближи 1.0%. „Вземайки предвид положителните икономически данни от началото на годината, ревизираме прогнозата си от 1.2% на 2.0% реален растеж за 2015 г., въпреки напрегнатата външна среда и неясното наследство от ликвидацията на КТБ“, допълни Калчев.

*Централна Европа (ЦЕ), включваща Чехия, Полша, Словакия, Словения и Унгария е подрегион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), която включва и Югоизточна Европа (ЮИЕ) - Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния, Сърбия, както и Източна Европа (ИЕ) – Беларус, Русия и Украйна.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на работодателите: Нашият съюзник е истината, а не митовете!
В обществото упорито се внушават и налагат няколко мита за енергетиката, които са дълбоко неверни... Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Работодателят е длъжен да осигури ползването на отложен отпуск от предходната година не по-късно от първите шест месеца на настоящата
Това гласуваха депутатите при приемането на второ четене на промени в Кодекса на труда Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на „Райфайзенбанк“: Прогнозата за растеж на БВП на България се повишава на 2%
Прогнозите за растеж на някои пазари в Централна и Югоизточна Европа бяха ревизирани нагоре Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
НОИ стартира четири нови електронни услуги от 1 юли
При подаване на електронно заявление за съответната услуга, то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе ПИК за физическите лица Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейските институции се споразумяха за премахване на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г.
Планира се и амбициозна реформа на европейските правила в областта на далекосъобщенията през 2016 г. Още