Брой 124 (884), 01-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство


ЕNTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 8117 505, 8117 515

01.07.15.01 ГЪРЦИЯ
Гръцка компания, разположена в Аркадия, произвежда кухненски мебели и шкафове за спални. Компанията търси търговски посредници, за да промотират нейните продукти на нови пазари. Компанията е заинтересувана главно от пазарите на Балканите и Русия.
Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.02 УНГАРИЯ
Унгарска компания, специализирала се в производство, строеж, поправка и реновиране на зали, структури на рамки, малки сгради, производство на контейнери, стоманени структури и леки покриви, предлага своите услуги като подизпълнител в Европа.
Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.03 ТУРЦИЯ
Турска софтуерна компания, базирана в Истанбул, предлага система за управление на академична информация за всички университети и академични институции.
За продукта:

  • Студентска информационна система
  • Уеб управление на системата на университетските сгради
  • Система за академичния персонал
  • Система за управление и сравнение на кредитите и Болонския процес в академичните курсове
  • Комуникация чрез социалните мрежи и платформа за електронно обучение.
    Компанията търси партньори, за да сключи споразумение за общо предприятие.
    Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.04 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британска компания, разработчик и доставчик на иновативни корпоративни подаръци с медицинска тематика, търси производител за химикал във формата на ДНК спирала. Те предлагат споразумение за производство.
Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.05 СЪРБИЯ
Сръбска компания е създала технология за производството на пестициди и торове, като използва еко материали. Предприятието предлага обединение на усилия за създаването или развиването на продукти чрез техническо споразумение.
Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.06 ИСПАНИЯ
Испанска технологична компания разработва соларна система за осветяване със слънчева светлина на сграда или абсорбирането на тази енергия, според изискванията на термалните извивки и способности, за да се генерират изображения на фасадата на сградата, които се променят, когато пешеходецът се движи. Те търсят партньори, които се интересуват от лицензиране на технологията или индустриално партньорство, което да продължи съвместното развитие на системата за изследвания и също обединено споразумение за общо предприятие.
Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.07 АВСТРИЯ
Международен производител на продукти, предоставящи комфорт на потребителите (базиран в Австрия) търси технология, която да увеличи термалната проводимост на кожата. Изолационните свойства на кожата ограничават потенциални нови нейни приложения. Затова се търси партньор, който да предлага техническо решение и който вече е преминал фазата на доказване на проекта си. Много видове партньорства, включително съвместно, технологично и партньорство за закупуване, ще бъдат обмислени.
Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.08 ПОЛША
Полска компания предлага преработката на алуминий, огъване и оформяне на метали и предлага услуги в пробиването, фрезоването, пресоването и другите видове обработки на метал. Бъдещото партньорство трябва да е за общо предприятие, реципрочно производство и договаряне на подизпълнители.
Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.09 ФИНЛАНДИЯ
Финландска компания, специализирана в производство на продукти от северна боровинка, търси представители и дистрибутори за смути продукти в Европа. Компанията предлага напитки смутита, направени изцяло от северна боровинка. Продуктът включва много витамини и фибри, които са сто процента на растителна основа.
Валидна до: 01/07/2016

01.07.15.10 ГЕРМАНИЯ
Средно германско предприятие е софтуерен и консултиращ партньор за бизнес информация, разработчик на бизнес приложения и консултант в информационните технологии и управлението на проекти. Те разработват виртуална машина, базирана на Линукс с готови софтуерни компоненти за разработване на софтуер. За да се подсигури безопасността на информацията облакът ще бъде на швейцарска територия и управляван от Германия. Компанията търси потребители, които да тестват разработката, като подпишат предварително споразумение.
Валидна до: 01/07/2016

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на работодателите: Нашият съюзник е истината, а не митовете!
В обществото упорито се внушават и налагат няколко мита за енергетиката, които са дълбоко неверни... Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Работодателят е длъжен да осигури ползването на отложен отпуск от предходната година не по-късно от първите шест месеца на настоящата
Това гласуваха депутатите при приемането на второ четене на промени в Кодекса на труда Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на „Райфайзенбанк“: Прогнозата за растеж на БВП на България се повишава на 2%
Прогнозите за растеж на някои пазари в Централна и Югоизточна Европа бяха ревизирани нагоре Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
НОИ стартира четири нови електронни услуги от 1 юли
При подаване на електронно заявление за съответната услуга, то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе ПИК за физическите лица Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейските институции се споразумяха за премахване на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г.
Планира се и амбициозна реформа на европейските правила в областта на далекосъобщенията през 2016 г. Още