Брой 124 (884), 01-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Работодателят е длъжен да осигури ползването на отложен отпуск от предходната година не по-късно от първите шест месеца на настоящата


Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Това гласуваха депутатите при приемането на второ четене на промени в Кодекса на труда. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя - поради важни производствени причини; от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя, решиха депутатите. Когато той е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в тези случаи и срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително, решиха още депутатите. Направени бяха промени и в реда за ползване на отпуска. На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници.

Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по време на престой /когато няма работа/ повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага, беше записано в КТ. Работникът или служителят може да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

Народното събрание окончателно прие на второ четене промени в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, чрез които се регламентират еднодневните трудови договори. Така сезонните работници в селското стопанство ще могат да работят с временни трудови договори.

С гласуваните изменения вече всеки работодател в земеделието ще наема временно необходимите му хора като подписва с тях временен трудов договор. Той ще може да бъде с продължителност от един до 90 дни. Ограничението е валидно за една календарна година, а самите временни договори ще могат да бъдат няколко, стига да не надвишават сумарно лимита. Така всеки земеделски стопанин, който иска да наеме няколко човека, които да оберат черешите, ще може да ги наеме за съответния брой дни, необходими за извършването на работата.

Самите работодатели пък ще „купуват“ въпросните временни трудови договори предварително. За целта той ще трябва да посети Инспекцията по труда, където да вземе необходимия му за съответния сезон брой контракти. Освен това върху тях той ще трябва авансово да плати дължимите осигуровки – за пенсия, трудова злополука и професионална болест.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на работодателите: Нашият съюзник е истината, а не митовете!
В обществото упорито се внушават и налагат няколко мита за енергетиката, които са дълбоко неверни... Още
Нови членове на Палатата
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Работодателят е длъжен да осигури ползването на отложен отпуск от предходната година не по-късно от първите шест месеца на настоящата
Това гласуваха депутатите при приемането на второ четене на промени в Кодекса на труда Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Анализ на „Райфайзенбанк“: Прогнозата за растеж на БВП на България се повишава на 2%
Прогнозите за растеж на някои пазари в Централна и Югоизточна Европа бяха ревизирани нагоре Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
НОИ стартира четири нови електронни услуги от 1 юли
При подаване на електронно заявление за съответната услуга, то трябва да се подпише от заявителя с квалифициран електронен подпис или да се въведе ПИК за физическите лица Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейските институции се споразумяха за премахване на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г.
Планира се и амбициозна реформа на европейските правила в областта на далекосъобщенията през 2016 г. Още