Брой 74 (584), 17-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Намаляващ бюджетен дефицит до 0,9% през 2017 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза


Министерският съвет одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г.

Целта на средносрочната бюджетна прогноза е да представи визията на правителството за финансово обезпечаване постигането на основните цели и изпълнението на мерките, заложени в програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”. Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, прогнозата осигурява условия за постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи да бъде насочена към подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и намаляване на административната тежест. Разработената бюджетна прогноза съдържа допусканията за развитието на националната и световната икономика, включително макроикономически сценарии, описание на приоритетите на политиките на правителството, информация за последната отчетна година, за текущата година и прогнозата за основни бюджетни показатели за следващите три години. Определят се и таваните на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

Предвижданата в средносрочен период благоразумна фискална политика на намаляване на бюджетния дефицит с умерени стъпки е израз на управленската воля за спазване на фискалната и бюджетна дисциплина. Заложената фискална позиция за периода 2015-2017 г. е дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,5% от БВП за 2015 г., 1,1% от БВП за 2016 г. и 0,9% от БВП за 2017 г. Общото ниво на приходите по КФП за периода 2015-2017 г. се предвижда да бъде в рамките на 37-38% от БВП, като разходите по КФП за 2015 г. са на ниво от 39,6% от БВП, а за 2016 г. и 2017 г. са съответно 38,3% от БВП и 37,9% от БВП с цел осигуряване на постепенно намаляване на дефицита в средносрочен план.

През периода 2015-2017 г. данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж и повишаването на фискалната устойчивост в дългосрочен план. Осигурителната политика през периода 2015-2017 г. предвижда запазване на размера на вноските за социално и здравно осигуряване. Размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица се предвижда да бъде съответно 2600 лв. за 2015 г., 2800 лв. за 2016 г. и 3000 лв. за 2017 г. Приоритет на социалната политика през следващите три години е повишаване на жизненото равнище на населението. По отношение на мерките на пазара на труда ще продължат да действат активното подпомагане за намирането на работа, особено на групите в неравностойно положение. Ще продължи действието и на европрограмата „Гаранция за младежта” и съответно подпомагане наемането на младежи, завършили наскоро университет и без практически опит. По отношение на пенсионната политика ще продължи осъвременяването на пенсиите чрез прилагането на „швейцарското правило”. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. се предвижда заделянето на резерв за социални мерки в размер на 100 млн. лв. за обезпечаване на допълнителни великденски и коледни добавки към пенсиите.

В периода 2015-2017 г. средствата от ЕС ще продължат да подкрепят развитието на ключови национални политики. За тяхното реализиране от съществено значение е оптималното усвояване на европейските средства, за да се финансират програми от сектори с пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите, конкурентоспособността и публичната инфраструктура.

С одобряването на средносрочната бюджетна прогноза приключва първият етап от бюджетната процедура за 2015 г., чиято основна задача е да създаде добра организация и необходимата координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет за 2015 г.

Годишната актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. прави преглед на постигнатите резултати в областта на политиката за управление на суверенните задължения през 2013 г. Документът извежда и основните рискове, които следва да се имат предвид при определянето на основните насоки и приоритетните направления в областта на дълговата политика до края на действието на стратегията. Основната цел, залегнала в Стратегията за управление на държавния дълг, както и формулираните в нея подцели, остават в сила и непроменени. Те са осигуряване на необходимите средства за финансиране на държавния бюджет и рефинансиране на дълга в обращение при оптимални цена и степен на риск.

НОВИНИ ОТ БТПП
Подробна информация за наложените от САЩ санкции по повод кризата в Украйна беше предоставена на БТПП
Палатата препоръчва на българските фирми да проверяват своите партньори, за да не попаднат под санкциите Още
Дромеас представи своите най-нови серии офис мебели
Фирмата е на българския пазар от 1992 г. Още
Конкурс за участие в програма „Доброволец в европейските информационни мрежи”
Краен срок за кандидатстване: 15 май 2014 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Българо-турски бизнес форум в Бургас
Бургаската палата и най-влиятелната бизнес организация в Турция DEIK ще подпомагат партньорството между фирми от двете страни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Намаляващ бюджетен дефицит до 0,9% през 2017 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза
Приключва първият етап от бюджетната процедура за 2015 г. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ предлага две нови електронни услуги
Те са активни от днес - по електронен път подаване на заявления за отпускане и за преизчисляване на пенсии Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Нов Закон за чуждестранните инвестиции в Република Куба
Законът предвижда данъчни облекчения и имуществени гаранции за чуждите инвеститори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент гласува за ограничаване използването на пластмасови торбички
Държавите членки ще трябва да намалят потреблението на пластмасови торбички с 80% до 2019 г. Още