Брой 74 (584), 17-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Българо-турски бизнес форум в Бургас


MySuccess.bg

На 3 и 4 април в Гранд хотел „Приморец”, Бургас, се проведе бизнес форум под мотото „Българо-турският бизнес – добри практики, възможности и перспективи”. Участваха мениджъри на български и турски фирми, представители на местната и държавната власт, неправителствeни организации, медии.

Генералният консул на Република Турция в Бургас Ниязи Акйол приветства инициативата за провеждане на форума и подчерта значението на преките бизнес контакти, особено между фирми от трансграничните региони.

На форума основно бяха разисквани възможностите за разкриване на съвместни производства, за развитие на двустранната търговия и инвестиционния климат. Бургаската търговско промишлена палата бе представена от нейния председател инж. Цанко Иванов и от фирми-членове.

Презентации по разискваните теми направиха Джейхан Ибрямов - зам.-министър на инвестиционното проектиране, Еркан Бъчкън, зам.-председател на Турско-българския бизнес съвет, Фикрет Индже, председател на Надзорния съвет на Алкомет АД – една от най-успешните турски инвестиции в българската икономика.

Председателят на Бургаската палата представи инвестиционния потенциал на Бургаски регион. Отчетено бе благоприятното географско положение на региона, удобната инфраструктура, включваща възможности за ползване на морски, сухопътен и въздушен транспорт, както и добрия инвестиционен климат в страната като цяло. Бе обърнато внимание и на специфичните особености на региона и на човешкия потенциал.

От особено значение за бизнеса в региона бе постигнатата договореност за директни контакти между БсТПП и DEIK*  за улесняване на взаимноизгодни партньорства между фирми, проявяващи интерес към съвместен бизнес и трансгранични инвестиции.

-----------------------
* Съвет за външноикономическо сътрудничество към Съюза на борсите и палатите в Турция (ТОВВ)

НОВИНИ ОТ БТПП
Подробна информация за наложените от САЩ санкции по повод кризата в Украйна беше предоставена на БТПП
Палатата препоръчва на българските фирми да проверяват своите партньори, за да не попаднат под санкциите Още
Дромеас представи своите най-нови серии офис мебели
Фирмата е на българския пазар от 1992 г. Още
Конкурс за участие в програма „Доброволец в европейските информационни мрежи”
Краен срок за кандидатстване: 15 май 2014 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Българо-турски бизнес форум в Бургас
Бургаската палата и най-влиятелната бизнес организация в Турция DEIK ще подпомагат партньорството между фирми от двете страни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Намаляващ бюджетен дефицит до 0,9% през 2017 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза
Приключва първият етап от бюджетната процедура за 2015 г. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
НОИ предлага две нови електронни услуги
Те са активни от днес - по електронен път подаване на заявления за отпускане и за преизчисляване на пенсии Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Нов Закон за чуждестранните инвестиции в Република Куба
Законът предвижда данъчни облекчения и имуществени гаранции за чуждите инвеститори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент гласува за ограничаване използването на пластмасови торбички
Държавите членки ще трябва да намалят потреблението на пластмасови торбички с 80% до 2019 г. Още