Брой 76 (586), 23-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Външният ни дълг през 2013 г. е 14,7 млрд. лева


Външният дълг на България за 2013 година е в размер на 14,7 млрд. лева, което представлява 18,9% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. За сравнение той се равнява на 18,4% от БВП през 2012 г. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През изминалата година сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от близо 1,2 млрд. лева или 1,5% от БВП. Дефицитът на подсектор „Централно управление“ е в размер на 1,2 млрд. лева или 1,8% от БВП, а в подсектор „Социалноосигурителни фондове“ - 81 млн. лева – 0,1% от БВП.

Излишък е отчетен в подсектор „Местно управление“ и е в размер на 327 млн. лева или 0,4% от БВП.

Предварителните данни, изготвени от НСИ, са потвърдени от Европейската статистическа служба Евростат без резерви. Статистическата информация за дейността на сектор „Държавно управление”, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на Европейския съюз (ЕС).

Окончателните данни за дефицита/излишъка и дълга на страната за 2013 г. трябва да се предоставят на Евростат до 30 септември тази година.

-----------------------------

През 2013 година публичният дълг на страните от еврозоната се е увеличил до 92,6% в сравнение с 90,7% през 2012 година. Дългът на всички членове на ЕС пък се е повишил от 85,2% на 87,1%, показват изчисленията на Евростат.
В края на 2013 година най-ниско е било нивото на публичния дълг спрямо брутния вътрешен продукт в Естония (10,0%), България (18,9%), Люксембург (23,1%), Латвия (38,1%), Румъния (38,4%), Литва (39,4%) и Швеция (40,6%).
16 държави са отчели публичен дълг над 60% от БВП, като най-високите нива са достигнати в Гърция (175,1%), Италия (132,6%), Португалия (129,0%), Ирландия (123,7%), Кипър (111,7%) и Белгия (101,5%).

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-промишлените палати на България, Унгария и Сърбия заявиха подкрепата си за проекта „Южен поток“
Препоръчаха по-добрата координация в енергийната политика на балканските страни Още
Политиката на Китай спрямо чуждестранните инвеститори бе представена в БТПП
Определени са приоритетните сектори за чуждестранни инвестиции в различните региони на Китай Още
Иракска фирма се интересува от внос на български традиционни храни
Стабилизацията на Ирак и добрата репутация на българските фирми са предпоставка за българско присъствие на иракския пазар Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Мащабно информационно проучване на Ямболската търговско-промишлена палата
Целта е установяване на нуждите от консултиране, лабораторни анализи, обмен на знания и опит в трансграничния регион България-Турция Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Външният ни дълг през 2013 г. е 14,7 млрд. лева
Той се равнява на 18,9% от БВП и е сред най-ниските в страните от ЕС Още
ПАЗАР НА ТРУДА
7,2 млн. лв. се отпускат за осигуряване на субсидирана заетост
От тях ще се възползват 5000 безработни Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Китай ще конкретизират проектите и механизмите за активизиране на двустранното икономическо сътрудничество
В периода 28-30 април в Пекин и Шанхай ще се проведат българо-китайски бизнес форуми Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение по финансираната от ЕС програма “Executive Training Programme” (ETP)
Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2014 г. Още