Брой 76 (586), 23-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Мащабно информационно проучване на Ямболската търговско-промишлена палата

Ямболската търговско-промишлена палата съобщава, че в процес на реализация е една от най-мащабните и основополагащи дейности по проекта „Съвместен трансграничен мобилен агролабораторен и образователен център – за устойчив агробизнес“, а именно изследване, проучване, анализи и оценка на състоянието на  природните и човешки ресурси на територията на трансграничния район от двете страни на границата и установяване на нуждите от консултиране, лабораторни анализи, обучение през целия живот, информационен и практически обмен на знания и опит. С помощта на специални изследователски инструменти и похвати бе създадена методика, на база на която ще бъде извършено изследването. Методиката включва задълбочено представяне на целите и задачите на изследването, представителност и достоверност на резултатите, какви ще са инструментите на изследването, процеса на самото анкетиране, шифриране на данните от анкетните карти, тяхната обработка и съответно изготвянето на анализ и препоръки, които ще бъдат създадени на база на данните от изследването и ще бъдат разпространени сред  таргет групите по проекта, както и местните властни на Ямбол и Бабаески.

Проучването ще се извърши според предварително подготвена методика и подготвени и отпечатани на съответния език на двете държави  анкетни карти. Анкетната карта вече е създадена. Тя включва разнообразни въпроси и отговори, които биха дали информация за състоянието на  природните и човешки ресурси на територията на трансграничния район от двете страни на границата и установяване на нуждите от консултиране, лабораторни анализи, обучение през целия живот, информационен и практически обмен на знания и опит. През следващите няколко месеца предстои период на анкетиране на деловите среди в България и Турция.

Проучването ще продължи с компютърната обработка на резултатите, което гарантира неговата достоверност и представителност. На база на събраните данни ще бъде изготвен анализ, който ще включва и препоръки към публичните органи в страните, бизнес организациите и експертите за въздействие в съответната икономическа област на България и Турция

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговско-промишлените палати на България, Унгария и Сърбия заявиха подкрепата си за проекта „Южен поток“
Препоръчаха по-добрата координация в енергийната политика на балканските страни Още
Политиката на Китай спрямо чуждестранните инвеститори бе представена в БТПП
Определени са приоритетните сектори за чуждестранни инвестиции в различните региони на Китай Още
Иракска фирма се интересува от внос на български традиционни храни
Стабилизацията на Ирак и добрата репутация на българските фирми са предпоставка за българско присъствие на иракския пазар Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Мащабно информационно проучване на Ямболската търговско-промишлена палата
Целта е установяване на нуждите от консултиране, лабораторни анализи, обмен на знания и опит в трансграничния регион България-Турция Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Външният ни дълг през 2013 г. е 14,7 млрд. лева
Той се равнява на 18,9% от БВП и е сред най-ниските в страните от ЕС Още
ПАЗАР НА ТРУДА
7,2 млн. лв. се отпускат за осигуряване на субсидирана заетост
От тях ще се възползват 5000 безработни Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Китай ще конкретизират проектите и механизмите за активизиране на двустранното икономическо сътрудничество
В периода 28-30 април в Пекин и Шанхай ще се проведат българо-китайски бизнес форуми Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение по финансираната от ЕС програма “Executive Training Programme” (ETP)
Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2014 г. Още