Брой 44 (49), 02-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

България подписа Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз

В изпълнение на мандата, даден от Народното събрание на 27 януари т. г., министър-председателят Бойко Борисов подписа от името на България Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз. Това стана на церемония в Брюксел, където заседава Европейския съвет.

България се присъединява към Договора при условията на последваща ратификация и с декларация, че ще го прилага преди членството на страната ни в еврозоната, изключвайки Дял ІV, който се отнася до координацията на икономическите политики.

България ще прилага разпоредбите на Дял ІІІ, който препотвърждава Маастрихтските критерии за фискална дисциплина, т. е. постигане на балансиран бюджет или бюджетен излишък, структурен дефицит до 1% от БВП при съотношение на брутния държавен дълг към БВП под 60 на сто.

Договорът за стабилност, координация и управление цели укрепване на икономическия стълб в ИВС. С него се утвърждават принципите, следвани от България, за поддържане на строга бюджетна дисциплина и макро финансова стабилност. Той отразява и позицията на България за гарантиране на правото на държавите-членки да следват самостоятелна данъчна политика.

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП по проектозакона за иновациите
Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта от по-скорошно завършване на работата по проектозакона за иновациите от страна на МИЕТ Още
Нова брошура на БТПП за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа през 2012 г.
Включва информация на английски език за организаторите на търговски и професионални изложения в страните от Югоизточна Европа Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Стартира нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез електронно кандидатстване по ОПРЧР
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30.03.2012 г. Още
ИКОНОМИКА
България подписа Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз
Ще прилагаме договора до членството ни в еврозоната. Няма да изравняваме данъците си с останалите страни Още
Удължава се срокът за промяна на предназначението на земеделската земя, когато се изграждат обекти за държавни и общински нужди
Това гласи промяна в Закона за опазване на земеделските земи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за участие в бизнес делегации в САЩ
Търговското представителство към Посолството на САЩ у нас дава възможност на представители на български компании да се включат в официални бизнес делегации Още